Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_us_Author_Saul_Bellow_poses_at_Boston_University_eng_150_17apr97_0.jpg">Preminuo književnik Sol Belou - 2005-04-07


Roditelji Sola Belou-a su emigrirali u pokrajinu Kvebek, u Kanadi. Otac je bio poreklom iz Litvanije, a majka iz Letonije. Dobili su sina Sola. Kad je deèaku bilo devet godina, porodica se preselila u Sjedinjene Države i nastanila u Èikagu. Sol Belou je proveo najveæi deo svog života u ovom velikom gradu na amerièkom srednjem Zapadu, opisujuæi njegove stanovnike, mesta i naèin života u mnogim svojim romanima. Kako je sam rekao: Èikago je bio prirodni sastojak njegovih prièa:

”Mislim da, kad god neko dugo živi, postoji neka vrsta razmene izmedju sredine u kojoj živi i njegove duše. To su dva medjusobno uslovljena elementa. Uložili ste deo svoje egzistencije u to mesto. Stoga ono za vas ima posebno znaèenje. Ne mora da see radi o ljubavi. To je jednostavno snažna privrženost.“

Pronicljivi, intelektualni književnik, Sol Belou je odluèio da se posveti profesorskoj karijeri pored pisanja. On je nakratko predavao u Prinstonu, na Njujorškom univerzitetu i na Univerzitetu države Minesote. Medjutim, najveæi doe svoje akademske karijere Belou je bio profesor engleskog na Èikaškom univerzitetu. Belou je vole da radi na univerzitetu, jer je to bilo mesto na kojem je mogao da razmenjuje ideje sa ljudima iz brojnih discipllina. Medjutim, govorio je da su ga iritirali profesori književnosti koji su preterano analizirali knjige i sebe smatrali arbitrima onoga što vredi proèitati:

”Naravno, uvek ima više loših knjiga nego dobrih. Uvek ima više loših nego dobrih èitalaca. A što se tièe profesora, mislim da su zapali u lošu praksu da sebe postave izmedju èitaoca i knjige i otudje knjigu od njega, možda nenamerno, jer pisac želi da se obrati što veæem broju ljudi. Medjutim, univerzitetski profesor ima mnogo naèina da preobrazi tekst u nešto ezoterièno i teško za razumevanje bez profesionalne ili akademske pomoæi. Mislim da obièni èitalac mora da bude zaštiæen od preteranog ili pogrešnog tumaèenja knjiga.“

Sol Belou je u svojim romanima i komadima izražavao brigu za pojedinca u indiferentnom društvu. Medju njegovim poznatijim radovima su ”Henderson, kralj kiše“, humoristièna obrada veoma ozbiljne teme – dubine ljudske patnje; zatim ”HERCOG“ - hronika o životu proseènog amerièkog Jevrejina; i ”Humboltov dar“ – u kojem se preispituje uloga umetnosti i kulture u svakodnevnom životu. Kritièari nisu uvek bili naklonjeni Solu Belou-u, mada to nije bio sluèaj sa odborima za dodeljivanje raznih nagrada. On je prvi pisac koji je tri puta dobio Nacionalnu nagradu za najbolju knjigu godine. On je takodje bio dobitnik Pulicerove i Nobelove nagrade za književnost –iste, 1976. godine, i prvi Amerikanac koji je dobio Medjunarodnu književnu nagradu. Likovi njegovih romana su èesto imali njegove liène crte. Èitati knjige Sola Belou-a znaèi upoznati i njega samog. On je želeo da tako i bude.

XS
SM
MD
LG