Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_pope_mass_poland_eng_150.jpg">Vatikan saopštio da æe konklava poèeti da zaseda 18. aprila, dan posle sahrane Jovana Pavla Drugog - 2005-04-06


Konklavu èini 117 kardinala koji imaju pravo da uèestvuju u izboru novog pape. Veæina njih je veæ u Rimu. Èlanovi konklave æe 18. aprila poèeti zasedanje iza zatvorenih vrata, u Sikstinskoj kapeli, sa ciljem da izaberu novog papu. Medjutim, dok su ranije kardinali bili izolovani i doslovno zatvoreni u Sikstinskoj kapeli, ovog puta æe im biti dozvoljeno da provedu noæ u hotelu specijalno sagradjenom za tu priliku u Vatikanu, kao i da izmedju ponovljenih glasanja, predahnu u baštama Vatikana. Vatikan je takodje saopštio da æe testament Jovana Pavla Drugog, napisan na poljskom, biti objavljen sutra. Portparol Vatikana je ranije rekao da pokojni papa nije ostavio testament, ali je Vatikan sada objasnio da je portparol samo imao u vidu èinjenicu da Jovan Pavle Drugi nije ostavio precizne instrukcije u pogledu mesta na kome želi da bude sahranjen i predmeta u njegovom vlasništvu. Papin testament na 15 stranica je veæ proèitan kardinalima i navodno sadrži njegove smernice u pogledu duhovne buduænosti katolièke crkve. Tomas Ris, jezuitski sveštenik i urednik èasopisa «Amerika», objasnio je važnost papinog testamenta za katolièku crkvu.

«To æe biti njegova poslednja prilika da se obrati kardinalima i da im uputi poruku o stvarima koje su mu ležale na srcu - o njihovom radu, o izboru novog pape, kao i da izrazi svoje poslednje želje,» kaže Tomas Ris.

I dok su se kardinali sastali treæi dan za redom, vernici i dalje pristižu na trg Sv. Petra i ispunjavaju obližnje ulice, èekajuæi da odaju poštu svom preminulom duhovnom lideru. Preko milion ljudi je to veæ uèinilo, a do kraja današnjeg dana, kako se oèekuje, pokraj papinog odra proæi æe još 650 hiljada ljudi. Medju njima je, kako izveštava italijanska radio-tv mreža RAI i deo od ukupno dva miliona Poljaka koji su veæ u Rimu ili bi trebalo da doputuju u italijansku prestonicu.

XS
SM
MD
LG