Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/compressed-air.jpg"> Južnokorejska korporacija Enerdžin predstavila automobil sa pogonom na vazduh sa pogonom pod pritiskom - 2005-04-05


Automobili na èisto elektrièni pogon su bar još jednu deceniju daleko od nas. U medjuvremenu, nekoliko svetskih proizvodjaèa automobila veæ prodaje takozvana hibridna vozila sa elektriènim i benzinskim motorom, koja imaju osetno manju potrošnju goriva i manje zagadjuju okolinu.

Ali prièa o hibridnim vozilima se tu ne zaustavlja. Južnokorejska korporacija Enerdžin (Energine Corporation) predstavila je nedavno nov eksperimentalni automobil sa pogonom na vazduh pod pritiskom - opet u kombinaciji sa elektriènim motorom. Motor na vazduh lièi na klasièni motor sa unutrašnjim sagorevanjem èije klipove potiskuje vazduh iz rezervoara pod visokim pritiskom. On se ukljuèuje kada je potrebna veæa snaga, kao pri polasku, ubrzavanju ili vožnji uzbrdo.

Èim vozilo poène da se kreæe relativno nepromenljivom brzinom, izmedju 20 i 25 kilometara na sat, pogon u dva deseta dela sekunde prelazi na elektrièni motor. Pritisak u rezervoaru za vazduh održava pumpa sa posebnim elektromotorom, napajanim iz iste baterije koja napaja pogonski elektromotor.

Struènjaci korporacije Enerdžin kažu da bi masovna proizvodnja njihovog vozila bila jeftinija, jer motoru na vazduh nisu potrebni elektrièni sistem za paljenje, hladnjak, izduvni sistem i mnogi drugi uredjaji. Zanimljivo je da motor na vazduh pod pritiskom može da daje snagu pri znatno manjem broju obrtaja nego benzinski.

XS
SM
MD
LG