Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/global_witness_logo_150_29Apr03_Eng2a.jpg">U Baltimoru u državi Merilend prošle godine dogodilo se 278 ubistava - 2005-04-03


U odnosu na broj stanovnika, stopa ubistava u tom gradu je tri puta veæa nego u Njujorku i èak pet puta veæa nego u Los Andjelesu. Situacija se pri tome pogoršava – stopa ubistava ove godine je veæ nadmašila onu iz 2004. Veæina tih sluèajeva nikada nije rešena, zato što su svedoci suviše uplašeni da bi dali svoj iskaz na sudu.

Prema reèima gradskog tužilaštva Baltimora, 90% sluèajeva ubistava koje oni istražuju ugroženo je zbog zastrašivanja svedoka. Glavni tužilac za Baltimor, Patriša Džesami više od deset puta je posetila prestonicu Merilenda, Anapolis, lobirajuæi za zakon kojim bi se omoguæilo da pisane izjave zastrašenih svedoka budu prihvaæene kao dokaz na sudu, umesto što se od njih traži da se lièno pojave u sudnici.

«Svedoci se plaše da dodju na sud. Oni se kriju i odbijaju da svedoèe»

Tužiteljka Džesami kaže da je videla stotine sluèajeva kao što je ovaj:

«Moj sestriæ je ubijen 19. maja 2003. i bio je sa svojim drugovima koji su prisustvovali ubistvu, znaju ko je ubica, ali odbijaju da svedoèe zato što se plaše.»

Sestriæ Šeron Mekelan, Majkl Džons, ubijen je u prisustvu svojih drugova.

«Oni su isprièali meni i mojoj porodici kako je moj sestriæ poginuo, zašto je poginuo, ko ga je ubio. Gde se ta osoba nalazi, jer jedan od Majklovih drugova bio je u zatvoru sa njim. Kada sam sve te informacije prenela policiji rekli su – žao nam je, ne možemo da ih koristimo. To je svedoèanstvo iz druge ruke, «rekla-kazala.»

Drugim reèima, u obièajenim okolnostima oèevidac zloèina mora da svedoèi pod zakletvom, lièno, ispred optuženog. Zakonodavci države Merilend nedavno su odobrili dve verzije predloga zakona o zastrašivanju svedoka a jedna sadrži kontroverzno prihvatanje svedoèenja iz druge ruke. Predsedavajuæi Odbora za pravosudje Džozef Valario, prošle godine je odbacio slièan predlog uvažavanja takvih svedoèenja.

«Ustavno je pitanje da li imate ili nemate pravo da se suoèite sa svedocima. To je suština tog pitanja, da se omoguæi sudjenje nekome bez prisustva svedoka na sudu».

Kao i Valario, advokati u Merilendu žale se da je uvažavanje posrednih dokaza neustavno. Medjutim, najmanje sedam država i savezna vlada imaju jedan takav zakon.

«Potreban nam je takav hrabar zakon. Svakog dana naši sudovi zakljuèuju da su neke izjave do te mere pouzdane da dozvoljavaju odredjene izuzetke od pravila «rekla-kazala». Mislim da je stepen nasilja na našim ulicama jedna vrsta urbanog terorizma.

Na ulice Baltimora nedavno je pušten DVD snimak pod nazivom «Prestani da cinkariš».

«Moramo da raskrinkamo mnogo cinkaroša. Nema ih mnogo jer smo se obraèunali sa njima. Ne znamo ko sada cinkari ali neæe još dugo» prièa jedan mladiæ na snimku.

«To je DVD na kome se kriminalci na ulicama našeg grada obuèavaju kako da prete svedocima koje oni zovu cinkarošima.»

«Ovde ima previše cinkaroša.«Oni æe dobiti svoje, ako ne danas onda sutra, ili sledeæe godine» kaže se na snimku.

«Imam èetiri unuka koji veruju u taj kod protiv cinkaroša. Ako se neki incident dogodi u njihovoj školi neæe doæi kuæi i podeliti to sa nama ili reæi ko ih je napao, ko ih je povredio jer se plaše da æe ih nazvati cinkarošima. Boje se da æe zbog toga biti izolovani od ostale dece u kraju ili školi. Tome mora da se stane na put»

Patriša Džesami kaže da je prihvatanje iskaza iz druge ruke naèin da se taj trend zaustavi.

«Time se šalje poruka kriminalnim elementima da neæemo da sedimo skrštenih ruku i puštamo ih da preuzmu ulice Baltimora ili ulice Merilenda.»

«Zakon je neophodan jer se ubistva dešavaju u sred belog dana, pred drugim ljudima, bez ikakvog straha od odmazde jer znaju da ljudi neæe istupiti i reæi šta su videli.»

Zakon o zastrašivanju svedoka i dalje se nalazi blokiran u procesu državnog zakonodavstva.

XS
SM
MD
LG