Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_jerusalem_pope_mass_210_eng_2apr05.jpg">Žalost zbog smrti Pape Jovana Pavla Drugog izražava se i u Srbiji - 2005-04-03


Žalost zbog smrti Pape Jovana Pavla Drugog izražava se i u Srbiji, u hramovima Katolièke crkve služe se mise, a državni zvaniènici izrazili su sauèešæe svim pripadnicima Katolièke crkve .

Beogradski nadbiskup Stanislav Hoèevar ocenio je da je Crkva mnogo izgubila smræu pape Jovana Pavla Drugog za koga je rekao da je bio ne samo poglavar Rimokatolièke crkve, veæ pre svega èovek koji je povezivao èitavo hrišæanstvo i ujedinio sve vere u traženju mira.

Predsednik Srbije i Crne Gore Svetozar Maroviæ u sauèešæu povodom smrti poglavara Katolièke crkve istakao je da æe papa Jovan Pavle Drugi biti zapamæen po svom neumornom angažovanju za mir, saradnju crkava i dobrobit naroda širom sveta. U telegramu sauèešæa Vatikanu, Rimokatolièkoj crkvi i svim vernicima predsednik Srbije Boris Tadiæ navodi da je èetvrt veka misije pape Jovana Pavla Drugog ostavilo dubok peèat na svetsku istoriju i da æe dosadašnji poglavar Rimokatolièke crkve ostati zapamæen po svom angažovanju na zaštiti hrišæanskih vrednosti.

Sociolog religije Mirko Ðorðeviæ smatra da æe Jovan Pavle Drugi ostati upamæen kao veliki papa koji je hrabro razvijao i nosio svoju zastavu mira.

XS
SM
MD
LG