Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/arttoday_ussr_map_14aug01_150.jpg">U periodu posle II svetskog rata, neki sovjetski potezi zapanjili su Vašington - 2005-04-02


Bio je to trenutak potpune frustracije i neverice. Džordž Kenan, mladi diplomata Stejt Departmenta stacioniran u Moskvi prevodio je amerièkom ambasadoru Džozefu Dejvisu muèna priznanja sa sudjenja sprovedenih u toku èistki 1937. godine. Iako je sovjetski diktator Staljin oèito montirao sudski proces da likvidira svoje politièke protivnike, amerièki ambasador je prihvatio da su optuženi krivi. Pola veka kasnije, Kenan se prisetio svog šoka rekavssi da nikada neæe zaboraviti prizor izmuèenih ljudi nalik na aveti, koji su mrmljali besmislena priznanja u nadi da æe tako spasiti sebe i svoje bližnje. Medjutim u Americi su verovali ambasadoru a ne Džordžu Kenanu. Ni masovne politièke èistke, ni pakt sa Hitlerom, ni izdaja poljskog ustanka u Varšavi nisu mogli da pokolebaju amerièku administraciju u blagonaklonom stavu prema Sovjetskom Savezu. Kenan je bio ispred svog vremena, kaže Džon Luis Gedis, profesor istorije i politièkih nauka na Univerzitetu Jejl.

«1944. nije bilo politièki korektno govoriti o opasnostima koje bi mogle da prete od Sovjetskog Saveza u posleratnom periodu. Bilo je potrebno da dodje do sloma saradnje dveju supersila i da se na horizontu nadvije opasnost sukoba sa Sovjetskim Savezom, da bi Vašington poèeo da sluša ono što je Kenan sve vreme govorio».

Najzad, 1946. godine pošto su Sovjeti zauzeli istoènu Evropu, Kenan je primio poruku iz Vašingtona sa pitanjem zašto nema saradnje. Bio je to trenutak kada se morala izneti puna istina. Oni su je tražili, mislio je Kenan, a sada æe je i dobiti. Usledio je jedan od najèuvenijih dokumenata u amerièkoj diplomatiji, takozvani dugaèki telegram, koji je objasnio sovjetsko ponašanje Vašingtonu, napokon spremnom da sluša. Vodjen dogmatiènim marksizmom, neprijateljski nastrojen prema Zapadu, Sovjetski Savez èe se širiti koliko god može dok ne naidje na otpor. Vreme je za otpor, napisao je Kenan. Profesor Gedis koji priprema Kenanovu biografiju kaže da je u telegramu potiskivani bes izbio na površinu.

«Dokument je sroèen na veliku brzinu u Moskvi pod teškim uslovima, dok je Kenan bolovao od gripa, zubobolje i raznih drugih bolesti, diktirao ga je sekretarici iz kreveta a opet je postao klasik. Postoji možda još samo dva ili tri slièna dokumenta u istoriji 20. veka».

U kasnijem èlanku, Kenan je pozvao na dugotrajno strpljivo ali odluèno obuzdavanje ekspanzionistièkih tendencija Sovjetskog Saveza. Vremenom æe to dovesti do kolapsa režima, smatrao je on. Rièard Gardner, profesor prava na Univerzitetu Kolumbija istièe da je to bilo veoma dalekovida prognoza i da je sreæa da je Kenan živeo toliko dugo da je mogao da vidi kako se njegovo predvidjanje obistinjuje. A monumentalna Kenanova studija americcko-sovjetskih odnosa postala je obavezno sstivo za sve one koji se bave americckom inostranom politikom.

XS
SM
MD
LG