Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_01april05_triggerfinger_150.jpg">Elektronski bubnjevi za svakoga - 2005-04-01


Mnogi ljubitelji rok muzike znaju prilièno dobro da prate ritam dobujuæi prstima ili šakama po stolu, naslonu od stolice ili po sopstvenim butinama. Neki od njih su možda rodjeni bubnjari - na žalost bez bubnjeva, jer ta vrsta muzièkih instrumenata nije baš za svaèiji džep. Elektronika tu priskaèe u pomoæ. Muzièke prodavnice po veæim gradovima i na internetu prodaju razne vrste elektronskih bubnjeva, od vrlo jednostavnih i jeftinih - za svega par desetina dolara - do visokoprofesionalnih, za pet i više hiljada dolara. Ali svi ti kompleti imaju zajednièku osobinu da se po njima svira klasiènim drvenim palicama. Novi uredjaj zvani Triger finger (Trigger Finger) konstruisan je iskljuèivo za sviranje prstima. Njegovih 16 èetvrtastih ploèica, osetljivih na pritisak i rasporedjenih u èetiri reda po èetiri, mogu da proizvedu zvuk bilo kog doboša, bubnja, èinele i èitavog niza obiènih i neobiènih udaraljki. Dodatnih osam prekidaèa i èetiri potenciometra služe za fino podešavanje jaèine, boje i mnogih drugih osobina zvuka pojedinaènih instrumenata. Skoro da nije potrebno reæi da Triger finger može da se univerzalnim USB kablom prikljuèi na kompjuter ili na muzièki MIDI uredjaj. Oni koji su probali ovu malu mašinu kažu da izvanredno imitira prave bubnjeve, a o raznim drugim psihodeliènim zvucima i da ne govorimo. Cena se kreæe oko 200 dolara, a adresu sajta sa više pojedinosti naæi æete na našem sajtu, voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG