Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_pres_bush_thurs_closeup_31mar05_210.jpg">Buš: Amerièkim obaveštajnim agencijama su potrebne temeljite promene - 2005-03-31


Dvostranaèka komisija navodi u svom izveštaju da su amerièke obaveštajne agencije imale potpuno pogrešne procene u pogledu iraèkog hemijskog i biološkog oružja pre rata sa tom zemljom. Navodna neposredna pretnja koju je to oružje predstavljalo bila je glavno opravdanje predsednika Buša za rat protiv Iraka. Medjutim, posle svrgavanja Sadama Huseina u Iraku nije pronadjeno oružje za masovno uništenje. Mada su i obaveštajne agencije drugih zemalja bile u uverenju da je Irak posedovao oružje za masovno uništenje, komisija ukazuje da je u pitanju bio kredibilitet SAD i da se zbog toga radi o jednom od najgorih obaveštajnih promašaja u skorijoj istoriji. To pitanje je bilo predmet debata tokom prošlogodišnje izborne kampanje. Demokrate su optužili predsednika Buša da je ispolitizovao obaveštajne podatke da bi opravdao rat u Iraku. Komisije je, medjutim, jednodušno zakljuèila da nema dokaza da je vršen politièki pritisak na obaveštajne agencije i da su njihovi neuspesi posledica nemoguænosti da se prikupe valjani podaci i da se jasno ukaže da li su njihovi zakljuèci zasnovani na pouzdanim informacijama ili na pretpostavkama. Rekavši da izveštaj komisije predstavlja oštru kritiku, predsednik Buš se složio sa njenim glavnim zakljuècima.

«Amerièkim obaveštajnim agencijama su potrebne temeljite promene kako bi se osposobile da se uspešno suoèe sa pretnjama 21. veka.»

Predsednik Buš se sastao sa èlanovima komisije u Beloj kuæi i sa njima razmotrio preporuke komisije, medju kojima su - davanje veæih ovlašæenja novom nacionalnom direktoru obaveštajnih agencija i kritièko preispitivanje zakljuèaka obaveštajnih agencija. U izveštaju se ukazuje da amerièke obaveštajne agencije imaju zabrinjavajuæe malo podataka o programima naoružanja, a još manje o namerama nekih od glavnih protivnika SAD. Predsednik Buš je naglasio da je komisija pružila njegovoj administraciji korisne i znaèajne smernice u nastojanju da se obaveštajne sposobnosti zemlje prilagode pretnjama, kako je rekao, novog veka.

« Prikupljanje i analiza obaveštajnih podataka nikada neæe biti savršeni, ali u vreme kada imamo sve manje prostora za greške i kada se nalazimo u ratu, posledice potcenjivanja pretnji mogle da nas koštaju desetina hiljada nedužnih života.»

Komisija u svom izveštaju takodje navodi da obaveštajne agencije nisu bile dovoljno aktivne i inovativne u obezbedjivanju podataka koji su naciji bili potrebni i stoga sugeriše da obaveštajni sektor bude integrisan, imaginativan i spreman da preduzima rizike.

XS
SM
MD
LG