Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/Flakus_Pres_Bush_WacoTX_23March05.jpg">Buš: Molili smo se za mir, za naše vojnike i njihove porodice - 2005-03-27


Predsednik Buš se zajedno sa èlanovima svoje porodice pomolio u memorijalnoj kapeli èetvrte pešadijske divizije u Fort Hudu. Posle uskršnje službe, predsednik je razgovarao sa novinarima.

«Molili smo se za mir, za naše vojnike i njihove porodice. Èast je biti ovde u Fort Hudu na Uskrs, sa našim vojnicima.»

U medjuvremenu, komandant amerièkih snaga u Iraku, general Džon Abizaid, proveo je Uskrs sa vojnicima kojima komanduje. U intervjuu za tv mrežu CNN general Abizaid je govorio o stanju u Iraku, ocenivši da ima pozitivnih znakova, ali da je od kljuènog znaèaja da iraèki politièari što pre postignu dogovor o sastavu prelazne vlade.

«Što se više odlaže formiranje iraèke vlade to æe neizvesnost biti veæa. A, što je veæa neizvesnost, to su veæi izgledi za eskalaciju nasilja.»

General Abizaid je rekao da su pobunjenici odgovorni za sadašnje krvoproliæe veæinom Iraèani, ali da proteklih meseci raste procenat boraca iz drugih zemalja.

«Mislim da njihov procent raste zato što je sve manje Iraèana spremno da pribegava sili.»

Abizaid je dodao da je utvrðeno da neki od stranih boraca ulaze u Irak iz Sirije, mada neki takodje dolaze iz Irana i Saudijske Arabije. U kasnijem intervjuu, takodje za CNN, iranski ambasador pri UN, Džavad Zarif, negirao je da postoji bilo kakva direktna umešanost Teherana.

«Imamo veoma dugaèku granicu sa Irakom, ali je naša politika da pomažemo u održanju stabilnosti i bezbednosti Iraka.»

General Abizaid je, medjutim, rekao da bi i Sirija i Iran trebalo da uèine više kako bi spreèili da pobunjenici ulaze u Irak iz susednih zemalja.

XS
SM
MD
LG