Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_BETA_27march05_Petersen_150.jpg">Zvanièni Beograd insistira na nepromenjivosti naziva državnih granica - 2005-03-27


Šef UNMIK-a Soren Jesen-Petersen zapoèeo u Beograd razgovore sa najvišim zvaniènicima Srbije o primeni standarda na Kosovu i decentralizaciji.

Prvi susret Petersen je imao sa šefom diplomatije Srbije i Crne Gore Vukom Draškoviæem i u razgovorima je ocenjeno da je u interesu Srba da uðu u radne grupe i kosovske institucije. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova navodi se da je Draškoviæ preneo Jesenu-Petersenu ponudu vlasti u Beogradu za pregovore sa Prištinom koja sadrži veæ saopštenu formulu »više od autonomije, a manje od nezavisnosti«. To je suština, a u najširem dijalogu sa Albancima i meðunarodnom zajednicom za nju æemo naæi odgovarajuæe ime, rekao je Draškoviæ. Zvanièni Beograd insistira na nepromenjivosti naziva državnih granica.

Inaèe, šefa UNMIK-a saèekala je u Beogradu veoma oštra ocena ministra za ljudska i manjinska prava Srbije i Crne Gore Rasima Ljajiæa da Meðunarodma civilna misija za godinu i po dana nije podnela ni jedan izveštaj o stanju ljudskih prava na Kosovu i Metohiji, iako je potpisala konvenciju Saveta Evrope o ljudskim pravima. Podnošenje tog izveštaja i rasprava o njemu ne odgovaraju UNMIK-u zbog lošeg stanja ljudskih prava etnièkih zajednica u pokrajini a znaèilo bi i zvanièno priznanje da misija Ujedinjenih nacija nije uspešna, izjavio je Ljajiæ.

Pre nastavka razgovora sa zvaènicima u Beogradu zakazanih za sutra, Jesen Petersen mogao je da proèita i izjavu savetnika srpskog premijera Vladete Jankoviæa koji je rekao da bi Kosovo, u najboljem sluèaju za Albance, moglo da dobije uslovnu nezavisnosti u formi neke vrste protektorata i da nije realno oèekivati meðunarodno priznavanje pune nezavisnosti Kosova pod sadašnjim okolnostima, jer bi to bio opasan predsedan.

XS
SM
MD
LG