Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/albert-einstein.jpg">Nova teorija o širenju kosmosa - 2005-03-26


Kada je Ajnštajnova ”Teorija opšteg relativiteta“ pokazala da bi svemir trebalo da se širi ili skuplja, legendarni nauènik je u svoju teoriju uneo takozvanu ”kosmološku konstantu,“ silu suprotnu sili gravitacije. Medjutim, astronom Edvin Habl je 1929. godine dokazao da se svemir širi, pa je Ajnštajn kosmološku konstantu nazvao svojom najveæom greškom.

Fizièari su skoro 70 godina kasnije zakljuèili da ipak postoji nekakva energija koja nagoni svemir da se širi sve veæom brzinom. Tako je postavljena teorija o ”tamnoj energiji“ koja saèinjava oko 70 odsto mase svemira. 25 odsto otpadalo je na drugu misterioznu komponentu - ”tamnu materiju“ - a samo 5 odsto na atome i subatomske èestice. Grupa italijanskih i amerièkih nauènika sada je iznela novu teoriju za objašnjavanje širenja kosmosa bez ”tamne energije.“ Prema toj ideji, u deliæu sekunde posle Velikog praska, svemir je doživeo nezamislivo naglu ekspanziju. Merenja su pokazala da je tokom tog širenja došlo da vrlo malih talasanja u vremenu i prostoru, što je sadržano i u Ajnštajnovoj teoriji. Vremenom, ta talasanja su se razvukla daleko van granica vidljivog kosmosa, odnosno dalje od 15 milijardi svetlosnih godina. Autori nove teorije smatraju da razvitak tih talasa, a ne neka ”tamna energija,“ ubrzava širenje svemira onako kako to mi vidimo. Merenja koja æe uskoro biti sprovedena trebalo bi da pokažu da li je ova nova teorija taèna ili ne.

XS
SM
MD
LG