Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_BETA_25march05_moliviatis_petros_150.jpg">Grèki ministar inostranih poslova Petros Moliviatis: ”Nazad na Kosovo: pogled Atine“ - 2005-03-25


U današnjem izdanju ovdašnjeg lista ”Vašington tajms“ grèki ministar inostranih poslova Petros Moliviatis objavio je komentar naslovljen ”Nazad na Kosovo: pogled Atine“ u kojem kaže da æe se ove godine Balkan ponovo naæi visoko na agendi Zapada zbog neizvesne situacije na Kosovu.

Osvrèuæi se na istorijat angažmana medjuanrodne zajednice u toj pokrajini, grèki ministar inostranih poslova naglašava važnost standarda i napominje da poruka medjuanrodne zajednice mora da bude jasna. ”Kosovskim Albancima moramo da naglasimo da je od vitalnog znaèaja jaèanje demokratizacije i valjane uprave, a kosovskim Srbima i Beogradu moramo objasniti koliko bi njihovo neangažovanje moglo da bude neproduktivno po njihove sopstvene interese. Oni koji su odsutni, uvek su i krivi“ - navodi grèki ministar.

Povratak na stanje pre 1999. je, po njemu, nije više realna opcija, Kosovo mora ostati multietnièno, a njegova podela, pripajanje ili ujedinjenje sa nekom drugom zemljom bilo bi izvor opasne nestabilnosti. Svako rešenje -- naglašava grèki ministar -- mora biti rezultat dijaloga i u skladu sa poveljom i rezolucijama UN-a i Helsinškog završnog dokumenta, uz aktivno uèešæe Beograda. Moliviatis naglašava i da æe rešenje kosovskog problema biti teško bez jaèanja za sada skoro nepostojeæe evropske perspektive za Srbiju i Crnu Goru koja, kako kaže, ne sme ostati ”crna rupa“ Evrope. A Grèka može u svemu tome igrati konstruktivnu ulogu jer je sve zainteresovane strane smatraju pouzdanim, stabilnim i korisnim partnerom, zakljuèuje grèki ministar inostranih poslova Petros Moliviatis u ”Vašingtron tajmsu.“

XS
SM
MD
LG