Linkovi

25. marta 1634. prvi Englezi stigli na teritoriju SAD - 2005-03-24


25. marta 1634. dva brodiæa iz Engleske usidrila su se u malom zalivu na teritoriji Sverne Amerike, taènije na ušæu reke Potomak u zaliv Èesapik koji je povezuje sa Atlantskim okeanom. U brodiæima simbolièno nazvanim ”Kovèeg“ i ”Golubica“, našlo se oko 200 hrišæana, protestanata i rimo-katolika, koji su osnovali prvo naselje kolonista u državi Merilend: gradiæ Sent Meri ili ”Bogorodica“. Prvi naseljenici doneli su i kraljevsku povelju koja im je garantovala pravo na samoupravu, a sastanci lokalne samouprave odigravali su se dva puta godišnje. Muškarci su na sastancima glasali za zakone i poreze, a kasnije je ta forma vlade zamenjena Predstavnièkim domom, koji je usvajao zakone za celu koloniju. Recimo i to da je jedan od prvih usvojenih zakona bio Zakon kojim se garantuje sloboda veroispovesti.

XS
SM
MD
LG