Linkovi

<img align=left border=1 width=80 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_BETA_23march05_UNMIK_150.jpg">Zamenik šefa UNMIKA: Razgovori o statusu poèinju sredinom godine - 2005-03-23


Danas je u organizaciji Amerièkog instituta za mir održana celodnevna konferencija na temu ”Rekonstruckija i stabilizacija ratom rastrganih zemalja: izazovi pred nama“ na kojoj je bilo reèi i o lekcijama koje je medjunarodna organizacija izvukla iz svog angažmana na Blakanu. Na konferenciji je izlagao i zamenik šefa UNMIK-a Leri Rosin, koji se osvrnuo na napredovanje ka ispunjenju standarda.

Rosin: Ono što se desilo pre par nedelja, neodložno povinovanje kosovskog premijera obavezi da ode u Hag posle objavljivanja optužnice protiv njega -- što se može smatrati primerom za mnoge druge zemlje regiona koje su suoèavaju sa optužnicama iz Haga -- to je ohrabrujuæi razvoj dogadjaja, a i ukazuje na zrelost kosovske javnosti imajuæi u vidu njeno mirno reagovanje. Još mnogo toga mora da se uradi na Kosovu... ali progres se nastavlja suprotno oèekivanjima nekih, i mislim da, ako se ovako nastavi, da æe biti ispunjeni uslovi za poèetak razgovora o konaènom statusu Kosova u drugoj polovini ove godine.

Glas Amerike: Na pitanje da li je moguæe da se ti pregovori vode bez direktnog i intenzivnog uèešæa Beograda, Rosin odgovora...

Rosin: Ne mislim da postoji namera na bilo kojoj strani da se Beograd na neki naèin iskljuèi iz procesa koji vodi konaènom statusu. Taèni okviri tog procesa nisu nešto što UNMIK ili UN postavljaju veæ vodeæe zemlje medjuarodne zajednice -- kontakt grupa i èlanice Saveta bezbednosti æe u tome imati ulogu. Tu æe biti doneta konaèna odluka, ali niko od aktera u tom procesu ne misli da Beograd treba da bude iskljuèen iz tog procesa jer Beograd kao i vlada u Prištini ima svoje interese.

Glas Amerike: Da li su uslovi o poštovanju ljudskih prava i bezbednosti manjina na Kosovu ispunjeni ili na tome tek treba raditi kako je nedavno i ukazano u Ujedinjenim nacijama, glasilo je naše sledeæe pitanje.

Rosin: To je bio predmet intenzivne rasprave na sastanku Saveta bezbednosti na zahtev gospodina Èoviæa. Mislim da su tvrdnje g. Èoviæa opovrgnute; medjutim, neophodno je da se uspostavi veæa bezbednost za manjine. Takodje mislim da su neke barijere slobodi kretanja više rezultat percpecije o nedovoljnoj bezbednosti nego stvarne manjkavosti u domenu bezbednosti. Izostanak veæeg kriminaliteta uzrokovanog etnièkim pobudama u proteklih godinu dana i èinjenica da je Kosovo prošlo kroz znaèajne izazove -- kao što su izruèenja u Hag, izbori, formiranje nove vlade, problemi sa strujom i tako dalje -- a da se to završilo bez nasilja -- sve to je indikacija poboljšanja situacije na Kosovu.

XS
SM
MD
LG