Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_BETA_23march05_SCG_150.jpg ">Pavle Jankoviæ: Rešavanje pitanja generala Mladiæa jedan od uslova ulaska u Partnerstvo za mir  - 2005-03-23


Jankoviæ predvodi delegaciju ministarstva odbrane u trodnevnoj poseti SAD, koja se izmedju ostalih zvaniènika sastala sa kontraadmiralom Donaldom Lorenom, zamenikom direktora za politièko vojno poslovanje u Združenom generalštabu oružanih snaga SAD, i direktorom za medjunarodnu bezbednosnu politiku u Pentagonu Džimom Mekdugalom. Reè je o poseti predstavnika ministarstva odbrane SCG Vašingtonu na najvišem nivou u poslednjih 15 godina.

Prema reèima Pavla Jankoviæa, cilj posete je unapredjenje bilateralne vojne saradnje SCG i SAD a dosadašnji razgovori su ocenjeni kao korak napred. Jedna od tema bila je i saradnja u 2006.godini i amerièka metodološka pomoæ u izradi Strateškog pregleda odbrane koji pomaže sagledavanje dugoroène reforme sistema odbrane.

Jankoviæ: Naša osnovna poruka bila da želimo da nastavimo proces reforme kod nas i želimo amerièku podršku sistemu odbrane i smatramo da smo od naših amerièkih kolega dobili naznake da prate proces reformi veæ i da su spremni da do odredjene mere koje nisu politièki ogranièene stave svoje resurse na pomoæ reformi sistema odbrane kod nas. Jankoviæ je rekao da su u toku razgovora konstatovane politièke prepreke ulasku u Partnerstvo za mir – pre svega puna saradnja Beograda sa Haškim sudom.

Jankoviæ: Prvo i pre svega bilo je razgovora o uslovima ulaska u Partnerstvo za mir. Rešavanje pitanja generala Mladiæa jeste jedan od uslova.

Jankoviæ napominje da se vojska SCG aktivno priprema za ulazak u Partnerstvo za mir, i da bi, u roku od mesec dana po ispunjenju politièkih obaveza SCG bila spremna da se pridruži Partnerstvu.

Jankoviæ: Mi oèekujemo da nakon zadovoljavanja politièkih uslova i naših obaveza ulazak u Parnterstvo za mir bude jedna formalnost koja æe biti veoma brza. Ono što je sada sigurno je da smo u uzlaznoj putanji u bilateralnim odnosima sa SAD i sa njihove strane iammo ohrabrenja da nastavimo regionalnu politika u kojoj našu zemlju želimo da predstavimo kao znaèajan èinilac u regionalnom miru i bezbednosit.

Pomoænik ministra odbrane SCG navodi da za sada potpisivanje èlana 98 kojim se amerièki državljani izuzimaju iz nadležnosti Medjunarodnog kriviènog suda, nije bila tema razgovora, ali æe to sigurno postati u buduænosti.

Jankoviæ: Èlan 98 Može da postane tema razgovora kada udjemo u Parnerstvo za mir i ispunimeo te obaveze. Ono što se dobija potpisivanjem èlana 98 je pristup znaèajnim sredstvima za obrazovanje naših profesionalaca u SAD i otvara se program medjunarodnog vojnog finansiranja.

Teme razgovora takodje su bile saradnja u spreèavanju širenja oružja za masovno uništenje u okviru globalne borbe protiv terorizma. Kada je reè o bezbednosnoj situaciji na Kosovu, Jankoviæ istièe da je zvaniènicinma u Pentagonu preneo da je SCG veoma važno garantovanje bezbendosti svim etnièkim grupama na Kosovu, a naroèito manjinama. On je dodao da u ovom trenutku postoji kvalitetna saradnja sa KFOR-om i da SCG ima puno poverenje u sposobnost da reše bilo kakav bezbednosni problem na Kosovu.

XS
SM
MD
LG