Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/rtv_14may02_showbiz_allen_150.jpg">Danas vam predstavljamo novi film Vudija Alena  pod nazivom “Melinda i Melinda” - 2005-03-20


Radnja novog filma Vudija Alena ”Melinda i Melinda“ odvija se naravno u Njujorku, omiljenom Alenovom gradu. Dvojica scenarista, jedan specijalizovan u žanru komedije, drugi u žanru drame, razgovaraju o tome na koji naèin je moguæe više dirnuti publiku, a obraðivati istu temu. Dok komièar opisuje radnju, drugi na sebi osoben naèin konstatuje da je ceo život tragedija.

U filmu "MELINDA AND MELINDA" Vudi Alen publici pokušava da pokaže da se život može gledati iz obe perspektive.

“Zaplet poèinje kada se na veèeri pojavi odreðena žena koja unese život u, do tada, koloteèinu jednog društva. Razmišljao sam da to što je ona, koja živi na donjim spratovima zgrade, imala aferu sa jednim momkom sa viših spratova, može da se posmatra iz više uglova, i komiènog i dramatiènog. Mislio sam da æu nešto nauèiti iz svega, ali na žalost nišat nisam nauèio. Uradio sam film i bilo je zabavno, ali nije bilo ”prosvetiteljski“. Nisam došao do zakljuèka ni o èemu.”

Za razliku od uobièajene situacije kada se Alen pojavljuje i iza kamere i ispred nje, ovoga puta slavni 69-godišniji reditelj držao se podalje od pojavljivanja pred kamerom.

“Ja znam da sam prestar za ovo i da niko u ovoj prièi ne želi da gleda jednog 69-godišnijeg starca. Trebali su nam mnogo, mnogo mlaði glumci.”

U komiènom delu filma "MELINDA AND MELINDA" ulogu koju u svojim filmovima obièno tumaèi Vudi Alen ovoga puta igra Vil Farel. On tumaèi Hobija, stanara zgrade koji se zaljubljuje u komšinicu Melindu, koju tumaèi Rada Mièel. Vil Ferel, napoznatiji kao jedan od bivših komièara kultnog šoua ”Subotom uveèe uživo“, kaže da je po svaku cenu želeo da izbegne imitiranje Vudija Alena.

“To je na neki naèin bila prava bitka, zato što je ceo lik napisan za intonaciju Alenovog glasa i za njegove pokrete. Nisam želeo da budem njegova puka kopija, pa sam lik tumaèio na svoj naèin.”

Tragièna i komièna obrada istog dogaðaja imaju razlièite glumce, a u centru pažnje je australijska glumica Rada Mièel, kojoj se dopala originalnost lika.

“Mnogi scenariji koje èitamo uraðeni su na neki kalup, taèno znate kako æe da se završe i publika uopšte ne mora da se udubljuje. Mislim da posle ovog filma publika ostaje da pita ”kako moj stav prema životu utièe na moj život, da li je moj život tragedija ili komedija?“.

U filmu "MELINDA AND MELINDA" Vudija Alena pojavljuju se Èivetel Eiofor, Džoni Li Miler, Amanda Pit, Kloe Sevinji i Valas Šon.

XS
SM
MD
LG