Linkovi

Pentagon objavio dokumenta o amerièkoj vojnoj strategiji - 2005-03-19


Predstavljajuæi dokumenta, podsekretar za politiku odbrane, Daglas Fejt, rekao je da deo te strategije predstavlja spreèavanje da problemi prerastu u krize, a krize u ratove. On je rekao da zadatak delimièno snose oružane snage, putem obuke stranih snaga i konsultacija sa njima, ali da dobar deo snose Stejt department i drugi sekretarijati amerièke vlade. Vojni deo strategije treba da osigura pobedu amerièkih snaga u svakom konfliktu. Fejt je rekao kako je jedan od važnih ciljeva stvaranje medjunarodne atmosfere u kojoj bi zemlje koje bi mogle da ugroze Sjedinjene Države ili da podržavaju teroriste, bile obeshrabrivane da to uèine. On je dodao kako je to uèinjeno sa Libijom, a da se sada pokušava sa Iranom. Funkcioner Pentagona je potvrdio da æe po prvi put u proces razradjivanja strategije, a kasnije i specifiènih vojnih planova, biti ukljuèene i saveznièke države:

”Želeli bismo da saradjujemo sa saveznicima ne samo u operacijama veæ i u razvoju strategije. Na primer u zajednièkom procenjivanju bezbednosnih pretnji i kapaciteta potrebnih za odgovor na te pretnje. Razrada strategije sa saveznicima i partnerima znaèajan je doprinos podsticanju na saradnju sa nama, u obavljanju poslova od zajednièkog interesa.“

Daglas Fejt je rekao da nova strategija predstavlja prirodan razvoj odavno uspostavljene doktrine o samoodbrani, prilagodjene današnjim opasnostima. Kontraadmiral Vilijam Saliven, zamenik direktora za strateška planiranja i politiku, pri Združenom generalštabu oružanih snaga, rekao je da je vojni deo nove strategije usredsredjen na sposobnost brzog i odluènog reagovanja na višestruke konflikte u nepredvidivim podruèjima:

”Izneti principi stavljaju naglasak na sposobnost brzog reagovanja i nagomilavanja snaga gde je potrebno. Posebno se istièu brzina i integracija, ne samo izmedju naših rodova vojske veæ i sa snagama naših prijatelja i saveznika, kao i sa drugim vladinim agencijama važnim za nacionalnu bezbednost.“

Podsekretar Daglas Fejt rekao je da Sjedinjene Države ne mogu da pobede u globalnom ratu protiv terorizma same, niti oslanjajuæi se iskljuèivo na vojne snage. Kljuèni deo te borbe, rekao je on, predstavlja ideološki segment u okviru šire strategije amerièke vlade koja izlazi van okvira Sekretarijata za odbranu. Nove strateške smernice poslužiæe sada amerièkim komandantima širom sveta kao osnova za procenjivanje sposobnosti i potreba njihovih jedinica, u okviru revizije koja se sprovodi svake èetiri godine. Rezultati æe biti predstavljeni Kongresu iduæeg januara.

XS
SM
MD
LG