Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/novicki.jpg"> Novicki: Daleko smo od postojanja uslova za povratak izbjeglih Srba, što je njihovo elementarno ljudsko pravo - 2005-03-16


Sjutra je godišnjica nemira i etnièki motivisanog nasilja na Kosovu. Tim povodom koleginica Vesna Bojièiæ zamolila je kosovskog ombudsman, Mareka Novickog za ocijenu stanja ljudskih prava i sloboda manjinskih zajednica u pokrajini. Novicki kaže da se mora uèiniti još mnogo toga da bi se situacija poboljšala.

"Situacija u vezi sa ljudskim pravima, kada govorimo o manjinskim zajednicama, a posebno srpskoj zajednici, je vrlo teška i kosovski lideri, vlada i svi koji su odgovorni za poštovanje ljudskih prava moraju uèiniti mnogo više da bi se situacija zaista poboljšala", kaže Novicki.

Posebno je važno naglasiti, kaže ksoovski ombudsman, ne samo probleme Srba koji trenutno žive na Kosovu – vec i Srba koji su raseljeni i koji na povratak èekaju veæ set godina.

"Ja sam više puta naglašavao da ne vjerujem da je moguæe oèekivati povratak velikog broja rasesljenih, ali svima koji žele da se vrate i žive na Kosovu, a trenutno su u Srbiji ili Crnoj Gori, povratak se mora omoguæiti. To je elementarno ljudsko pravo i uslovi za povratak moraju da se stvore. Ako stvari posmatramo iz današnje perspektive, i dalje smo još veoma daleko od situacije u kojoj se može govoriti o postojanju uslova za povratak. Dio problema je svakako to što se i oni koji žive na Kosovu i oni koji èekaju na povratak, ne osjeæaju bezbjedno".

Bezbjednost je, po rijeèima Novickog, jedan od sustinskih problema.

"Mozete uciniti sve da se bezbjednost stanovništva na Kosovu poboljša, ali ako se ljudi i dalje osjeæaju ugroženo, ako ne vjeruju da je na Kosovu moguæe voditi miran i dostojanstven život, ako nisu u situaciji da vjeruju svojim komšijama, logièno je oèekivati – ne samo da se ne vrate, vec i da poènu da napuštaju Kosovo", kaže Novicki.

On istièe da razumije Srbe koji se nisu vratili u svoje domove, nakon nasilja u martu prošle godine.

"Neko ko ne poznaje situaciju, mogao bi da se zacudi nad èinjenicom da se u obnovljene kuæe još niko nije vratio ili su te kuæe prodate. Ja to razumijem, jer nije baš tako jednostavno vratiti se negdje odakle su vas, ne tako davno, nasilno izbacili. Neki od tih ljudi bili su sreæni da su uopšte saèuvali živu glavu. Veoma je teško vratiti se na Kosovo pod traumom nakon onoga što se desilo u martu prošle godine. Da sam ja, recimo, u toj situaciji – nisam siguran da bih se vratio èak i pod uslovom da mi je kuæa obnovljena i spremna za useljenje. Bilo bi to ipak previše", kaže Novicki.

XS
SM
MD
LG