Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ipodshuffle1.jpg">Podkasting oznaèava emitovanje digitalno snimljenog materijala preko digitalnog plejera Ajpoda  - 2005-03-13


Sa procvatom komunikacije preko Interneta, svakom ko želi omoguæeno je da postane ono što je oduvek želeo da bude: voditelj ili disk džokej, popularno zvani Di Džej. Tako je nastao termin ”

Brajan Rasel, koji je poèeo da emituje svoj program krajem avgusta prošle godine, kaže da vam ne treba puno da zapoènete posao. Treba vam jedan mikrofon, zatim nešto na šta æete da snimite svoj glas i pristup kompjuteru i Internetu.

Možda više od svega, treba vam ideja. Brajan je smatrao da tradicionalne radio stanice naprosto ne govore o nekim temama koje su njemu interesantne. Zato je odluèio da poène da emituje sopstveni šou na Internetu.

“Ja sam politièki levièarski orjentisan, tako da konstantno govorim o tome o, zatim o kreativnosti, zvuku i aktivizmu.”

”Podkasting“ je poèeo prošlog leta, kada je Adam Kuri, najbolje poznat kao vidžej kanala MTV, napisao kompjuterski program ”Ajpoder” (iPodder) koji automatski može da prebaci snimljeni materijal u bilo koji ureðaj koji može da svira mp3 auvio fajlove. Upravo ovaj program omoguæuje slušaocima kao što je Šia Šakelford, da pretrežuju na hiljade kratkih podkasta na mreži.

“Ukoliko moram da krenem iz kuæe, ja samo prebacim fajl u svoj Ajpod i stavim slušalice. Ovo je fantastièno, tek sam ovo otkrila pre neki dan. Slušala sam razgovor nekog deèka sa ženom koja ima kafiæ u njegovom rodnom gradu.”

Kvalitet sadržine i zvuka jako se razlikuje od jednog podkasta do drugog. Ukoliko želite da slušate sonate za ukulele, verovatno i o tome postoji neki podkast, kaže Kris Mek Donald, osnivaè kompanije INDIEFEED.COM, koja se bavi nezavisnom muzikom.

Politièari, velike kompanije kao i medijske korporacije poèele su da pokazuju veliki interes za ”podkaste“, a neke su èak pokrenule i sopstveni program jer uviðaju njegov potencijal. Neki èak veruju da ”podkast“ ima moæ da promeni naèin na koji se distribuiraju informacije.

Meðutim, na putu ka uspešnom ”podkastu“ ispreèile su se neke najprostije tehnièke poteškoæe, za poèekat ko i kako pravi mp3 plejere. 90 posto tržišta drži Epl sa svojim Ajpodom.

“Mislim da treba da poènu da prave ureðaje koji nam omoguæuju da njima snimamo, prebacujemo u razlièite formate, povežemo se na net, skinemo sa neta i slušamo.”

”Podkasting“ veæ ima neke zvezde, a tehologija napreduje.

XS
SM
MD
LG