Linkovi

10. marta 1862. štampane prve papirnate novèanice u Americi  - 2005-03-10


10. marta 1862. godine Vlada Sjedinjenih Država prvi put štampala je papirnate novèanice. Do tada, koristili su se iskljuèivo zlatnici i srebrnjaci koji su vredeli onoliko koliko su težili. Amerièki Kongres odluèio je da se poène sa štampanjem papirantih novèanica kako bi se barem delimièno nadoknadili veliki troškovi Graðanskog rata koji se vodio u to vreme. Pored ovog, Kongres je na raspolaganju imao samo još dva naèina da prikupi novac za rat: da zavde novi porez, èije usvajanje bi trajalo predugo, ili da pozajmi novac, na koji bi Vlada morala da plaæa veliku kamatu. Vlada je saopštila da papirnatim novèanicama, koje su u to vreme štampane u apoenima od pet, deset i dvadeset dolara, mogu da se plaæaju svi dugovi, i javni i privatni. Zbog toga što su štampani zelenom bojom, Amerikanci su papirne dolare nazvali ”greenbacks“ ili zelembaæi.

XS
SM
MD
LG