Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_5dec04_sex_trafficking_150.jpg">Trgovina ljudima ugrožava bezbednost u bivšim komunistièkim zemljama istoène Evrope - 2005-03-10


Trgovina ljudima postala je jedan od najprimamljivijih izvora prihoda za organizovani zloèin. Medjunarodna organizacija za migracije procenjuje da se godišnja zarada od te vrste zloèina penje na preko 8 milijardi dolara. Funkcioneri policija i drugih službi bezbedosti okupili su se stoga ove nedelje u Evropskom centru za studije bezbednosti, u nemaèkom zimskom odmaralištu Garmiš-Partenkirhen, radi razgovora o tome kako stati na put trgovini ljudima. Predsedavajuæi konferencije, pravnik amerièke mornarice, kapetan Kit Olred, izneo je opasnosti koje proistièu iz te vrste zloèina:

”Organizovani zloèin koristi svoje prihode da na razne naèine destabilizuje vlade, da na rukovodeæa meste dovede svoje ljude ili da ucenjuje državne službenike. U zemljama u kojima je korupcija jaka, svako ko ima puno para može da potkupi zvanièna lica.“

Kapetan Olred kaže da trgovci ljudima koriste iste kanale kao krijumèari droge i oružja, pa stoga sve što olakšava posao jednima, olakšava ga i drugima. Sva tri oblika zloèina, kaže on, destabilizuju zemlje i èitave regione.

Uèesnici konferencije uoèili su i neke pozitivne trendove. Sudsko gonjenje trgovaca ljudima je u porastu, najviše u Ukrajini, jednoj od zemalja u kojoj je ta vrsta zloèina najrazvijenija. Donose se zakoni koji olakšavaju tužiocima da dokazuju zloèine. Policijske snage bolje saradjuju medjusobno. Poseban udarac trgovini ljudima na Balkanu nanela je stroga zabrana amerièkim vojnicima i vojnicima ostalih zemalja NATO-a da poseæuju prostitutke:

”Dok je u prošlosti najveæa potražnja za tim ženama dolazila od pripadnika vojnih snaga, sada æe tu nastati oseka, jer je u vojsci Sjedinjenih Država odlazak kod prostitutke postalo krivièno delo, a to svojim vojnicima zabranjuju i sve ostale zemlje èlanice NATOa.“

Ali ostalo je još mnogo toga da se uradi. Ne imenujuæi ni jednu zemlju, kapetan Olred kaže da je u nekima od demokratija u razvoju vladavina zakona još uvek slaba, korupcija velika, a kriminalne bande i dalje snažne:

”Deo rešenja za taj problem je finansiranje od strane zapadnoevropskih zemalja i amerièkih izvora u Evropi, za jaèanje i moralnu obuku policijskih snaga. Radi se o globalnom problemu pa je prednost ove konferencije u tome da smo uèinili korake ka globalnom reagovanju.“

Ali u nejakim ekonomijama bivših komunistièkih država još uvek ima na stotine hiljada ljudi u oèajnièkoj potrazi za redovnim prihodima. Kako je rekao kapetan Olred, mnogi od njih spremni su da se prijave za rad u drugoj zemlji, èak ako su svesni rizika da bi mogli da završe kao belo roblje.

XS
SM
MD
LG