Linkovi

<img align=left border=1 width=100 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/220_technology.gif">Tinejdžerka pobedila tri robota u obaranju ruke - 2005-03-09


Sedamnaestogodišnja Pana Felsen, srednjoškolka iz San Dijega, u Kaliforniji, pobedila je èak tri robota u obaranju ruke. Iako Pana nije bilderka, niti su roboti bili pravi, vest je veoma zanimljiva sa stanovišta moderne tehnologije. Takmièenje je održano u Nasinoj Laboratoriji za mlaznu propulziju, u Pasadeni, sa ciljem da se podstakne interesovanje za razvoj veštaèkih mišiæa na bazi polimera. Takozvani ”elektroaktivni polimeri“ predstavljaju specijalnu vrstu plastiènih materijala koji pod uticajem elektriènih impulsa ili odredjenih hemikalija menjaju oblik. Nauènici smatraju da ti polimeri imaju potencijal da jednoga dana zamene elektriène ili hidrauliène mišiæe u veštaèkim udovima, odnosno u robotima. Razlog što je Pana uspela da obori sve tri polimerske ruke leži u tome što su elektroaktivni polimeri još uvek nedovoljno snažni. Ali nemojte da mislite da u njima nema nikakve snage. Pani su bile potrebne èitave 24 sekunde da obori najsnažniju od tri ruke. Drugu je oborila za 4, a treæu za samo 3 sekunde. Medjutim, mala je verovatnoæa da æe ova njena blistava pobeda umanjiti nastojanja da se pronadju bolji elektroaktivni polimeri. Elektromotori se smatraju suviše slabim, a hidraulièni i pneumatski mišiæi suviše teškim za korišæenje u veštaèkim udovima. Polimeri su laki, tihi i imaju sliènu gustinu energije kao biološki mišiæi. Pani Felsen savetujemo da poène sa bildovanjem, jer bi uskoro mogla da se suoèi sa ozbiljnijim polimerskim protivnicima.

XS
SM
MD
LG