Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/Nikolas-Vajt.jpg">Nikolas Vajt: Ne verujem da bilo šta može da se uèini da bi se izmenile percepcije o Haškom tribunalu medju Srbima - 2005-03-08


Povodom podizanja optužnice Haškog tribunala protiv premijera Kosova, Ramuša Haradinaja, i njegove najavljene predaje tribunalu, direktor Programa za Evropu u medjunarodnoj kriznoj grupi, Nikolas Vajt, rekao je da æe narednih 48 sati biti kljuèno za procenu posledica ovog poteza tribunala.

Vajt: Interesantno je da se sve odigralo veoma brezo i, kako izgleda, mirno. To je zanimljiv kontrast u odnosu na ponašanje vlade Srbije, kada su protiv predsednika Jugoslavije i Srbije, Mioševiæa i Milutinoviæa, bile podignute optužnice i kada je trebalo da prodje nekoliko godina do njihovog odlaska u u Hag. U sluèaju Haradinaja, on æe iæi veæ sledeæi dan. Medjutim, situacija na Kosovu je svakako veoma osetljiva, ali smo videli da je KFOR dobio pojaèanje. Funkcioneri alijanse kažu da je NATO nauèio lekciju u nemirima prošle godine i da æe biti spreman ukoliko bude došlo do novog nasilja. S druge strane, politièki lideri Kosova su takodje apelovali na albansko stanovništvo da ostane mirno, što je veoma važno.

Glas Amerike: Kako bi podizanje optužnice protiv Ramuša Haradinaja moglo da se odrazi na percepcije o radu Haškog tribunala i njegovoj nepristrasnosti, Vajt je odgovriio:

Vajt: Ne verujem da bilo šta može da se uèini da bi se izmenile percepcije o Haškom tribunalu medju Srbima. Stoga, ne oèekujem bilo kakvu znaèajniju izmenu u stavu javnosti u Srbiji prema tribunalu kao rezultat podizanja optužnice protiv Haradinaja. Bilo bi, medjutim, vrlo uznemiravajuæe ukoliko je podizanje optužnice protiv Haradinaja rezultat bilo èega drugog osim reagovanja na dokaze koji su podneti tribunalu. Smatram da bi bilo veoma loše ako se stekne utisak da se radi o nekom pokušaju tribunala da izbalansira svoju poziciju. S druge strane, ovo je poslednja ili, možda, pretposlednja optužnica koju æe Haški tribunal podiæi i, imajuæi to u vidu, èinjenica da visoki funkcioneri bilo koje zemlje regiona prihvataju autoritet tribunala i reaguju brzo, kao što je sluèaj sa Haradinajem, svakako bi mogla da doprinese njegovom kredibilitetu.

Martin Slecinger, direktor odeljenja za istoènoevropske studije pri centru Vudro Vilson.

Odluka Tužilaštva Haškog tribunala da upravo u ovom trenutku optuži premijera Kosova Ramuša Haradinaja za ratne zloèine “nije najbolja i doprineæe stvaranju daleko složenije i neizvesnije situaciju u toj pokrajini” , kaže Slecinger.

Slecinger: Jasno je da æe taj akt Haškog tribunala komplikovati poèetak pregovora o Kosovu, pošto je Haradinaj legalno izabran predsednik vlade. Oèigledno je da je Haški tribunal podigao optužnicu da bi pokazao da tretira sve strane podjednako i da optužnice ne podiže samo protiv Srba. Svakako je dobro što je tribunal optužio Haradinaja, ali nisam siguran da je on prava osoba koju je u ovom momentu trebalo otpužiti, pošto ima i drugih na listi Haškog suda. Moram da ukažem da Haški tribunal postaje negativan faktor u nastojanjima medjunarodne zajednice da oèuva mir na Balkanu. Haški tribunal ne samo da je beskoristan, veæ je i negativan pošto podriva reformiste: u Srbiji predsednika Borisa Tadiæa i njegove saradnike, u Hrvatskoj predsednika Stipu Mesiæa, a sada èak i na Kosovu. Kosovski Albanci æe negativno reagovati na tu odluku Haškog suda. Haški sud bi trebalo da radi na uspostavljanju mira i pomirenja, a ne da podriva ta nastojanja svojim konstantnim podizanjem optužnica, kao da æe to promeniti situaciju u Srbiji , Hrvatskoj ili na Kosovu.

Glas Amerike: Da li æe optužnica protiv Haradinaja i njegov odlazak u Hag podstaæi Srbiju da ubrza proces ekstradicije preostalih optuženih za ratne zloèine u toj zemlji?

Slecinger: Nisam siguran; ova optužnica neæe uticati na pitanje izruèenja Mladiæa i Karadžiæa, a mislim da su vlasti u Srbiji veæ donele odluku da predaju preostale generale Haškom sudu. Medjutim, mislim da æe otpužnica protiv Haradinja doprineti poboljšanju imidža Haškog suda u Srbiji... Svakako da se taj akt neæe negativno odraziti na dalju saradnju Srbije sa Haškim sudom, ali nisam siguran da æe tu saradnju i pospešiti. U svakom sluèaju, vlasti u Srbiji moraju doneti brzu odluku: do kraja ovog meseca moraju da ispune obaveze prema tribunalu i mislim da æe to uèiniti.

Glas Amerike: Da li bi optužnica protiv Haradinaja mogla da izazove nasilje na Kosovu i da li su mirovne snage spremne da reaguju?

Slecinger: Takva moguænost uvek postoji. Èuli smo o sve veæem nezadovoljstu i frustraciji kosovskih Ablanca zbog statusa kvo. Pošto je sada Haški sud optužio jednog od njihovih kljuènih lidera, to æe okrenuti mnoge kosovske Albance protiv UNMIK-a i medjunarodnog procesa. To je u skladu sa onim što sam rekao, da Haški sud podriva, umesto da pomaže u nastojanjima na postizanju solucija u tom regionu. Nakon dogadjaja u martu prošle godine, UNMIK i snage Nato-a pokrajini biæe izuzetno budni da bi obezbedili da ne dodje do nasilja. Mirovni kontingent na Kosovu ima oko 20.000 vojnika. Nadam se da æe biti u stanju da blokira izbijanje svakog evenutalnog nasilja.

Reagovanje Bang-Jensen, izvršnog direktora Koalicije za medjunarodnu pravdu.

Glas Amerike: Koliko je znaèajna ova promena na politièkoj sceni Balkana?

Znaèajna je iz dva razloga - prvo jedan premijer je podneo ostavku i to oèigledno menja sliku o tome s kim æe medjunarodna zajednica i druge vlade imati kontakte, a drugo, to predstavlja primer za druge vlade i visoke funkcionere kako bi trebalo reagovati kada se neko suoèi sa optužnicom.

Glas Amerike: Koliko je iznenadjujuæa odluka Ramuša Haradinaja da se preda Haškom tribunalu? Da li svi ti ljudi koji se predaju sada izigravaju muèenike, ili su zaista odluèili da se suoèe sa pravdom?

Jensen: Mislim da reaguju odgovorno i u najboljem interesu naroda koji predstavljaju. Ove optužnice imaju za cilj utvrdjivanje pojedinaène odgovornosti za zloèine koje su poèinili pojedinci. Ljudi su poèeli da shvataju da, ako podržavaju medjunarodno pravo, onda treba da odu i brane se, a ne da èine svoje gradjane žrtvom. To je vrlo odgovorno ponašanje. Ali takodje je odgovorno ako ljudi protestuju na nenasilan naèin.“

XS
SM
MD
LG