Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/internet2_logo_28oct01_28oct01_93.jpg">Dvojica biznismena iz Belorusije, optuženi za zloupotrebu dece u pornografiji na Internetu - 2005-03-06


Sluèaj dvojice beloruskih biznismena bio je deo velike svetske istrage sa ciljem da se spreèi širenje pornografije putem Interneta. Kada je reè o Sjedinjenim Državama, ovo je prvi put da je amerièka Vlada bila specifièno usmerna na finansijsku stranu deèije pornografije na internetu.

Priznanja krivice koja su se èula u utorak u Nju Džersiju, samo su poslednji rezultati svetske istrage o deèijoj pornografiji na Interenetu, koja traje veæ dve godine. U centru pažnje bila je kompanija sa sedištem u Belorusiji, koja je obraðivala fakture za nekoliko desetina veb sajtova sa deèijom pornografijom.

Džejmi Zvibek, portparol Imigracione i carinske službe amerièkog Sekretarijata za nacionalnu bezbednost, popularno nazvanog «AJS» (ICE), kaže da su u Sekretarijatu znali da æe istraga biti uspešna, ali nisu imali pojma da æe biti toliko uspešna.

”U istrazi koja je voðena pod šifrom «Operacija Grabljivac» do sada je uhapšeno oko 200 osoba u Sjedinjenim Državama i 1.200 širom sveta“, kaže Zvibek i dodaje: «Meðu uhapšenim su osobe iz svih oblasti života, iz više od 100 zemalja i SAD, a to su kriminalci koje smo tražili veoma intenzivno, kako bismo pomogli da deca budu bezbedna».

Istraga je poèela u beloruskoj kompaniji za plaæanje putem Interneta, «Rigpej» iz Minska. Firama je u 2004. bila optužena za pranje novca i pružanje usluga plaæanja raèuna putem kreditnih kartica za korišæenje pedesetak ak pornografskih veb sajtova širom sveta. Upravo vodeæi operativci kompanije priznali su krivicu pred sudom u Nju Džersiju ove nedelje.

«To priznanje krivice je znak dobrog rada agenata naše imigracione i carinske službe, ali i meðunarodnih policijskih snaga koje su saraðivale u mnogim od ovih istraga. Nažalost, to je takoðe i znak koliko je problem koji se bavimo u stvari veliki», istièe Džejmi Zvibek.

Sada, kada su srušili deo preduzeæa koji ubire prihode, amerièki istražitelji posvetiæe se onima koji se pretplaæuju na korišæenje ilegalnih veb sajtova sa deèijom pornografijom.

XS
SM
MD
LG