Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/france_ambassador-levitte.jpg">Žan David Levit, ambasador Francuske u SAD: Balkan nije crna rupa Evrope - 2005-03-04


Ambasador Francuske u Vašingtonu, Žan David Levit (Jean-David Levitte) ne smatra da je Balkan “crbna rupa Evrope”. Govoreæi, za Glas Amerike, o evropsko–amerièkoj saradnji u istoènoevropskim državama izvan sadašnjeg okvira Evropske unije, ambasador Levit kaže da oèekuje da æe uz pomoæ zapadnih saveznika Balkan prevaziæi aktuelne probleme i da æe biti integrisan u evropsku porodicu država i naroda.

"Region Balkana nije crna rupa Evrope. Bili smo svjedoci krvavog rata u Bosni devedesetih godina prošlog vijeka i zahvaljujuæi evropskim i amerièkim inicijativama, rat u Bosni je završen.Potom je izbio rat na Kosovu. Važno je da se danas sjetimo da smo zajedno radili da zaustavimo te ratove, da ponovo izgradimo Bosnu i da naðemo rešenje za Kosovo i balkanski region uopšte", kaže francuski ambasador u Vašingtonu i podsjeæa da su transatlanski saveznici danas zajedno na Kosovu.

"Naše trupe, francuske, evropske i amerièke – rame uz rame... I ostaæemo tamo ne samo dok se ne naðe rešenje koje æe doprinijeti miru, veæ dok se to rešenje u potpunosti ne implementira. Sasvim je jasno da je buduænost svih država bivše Jugoslavije u Evropskoj uniji. Biæe potrebno vrijeme, neophodno je realizovati reforme. Ali pogledajte, Hrvatska je sada na listi država koje bi trebalo da poènu da pregovaraju o pridruživanju i ja se nadam da æe to uskoro biti sluèaj i sa drugim državama. Buduænost je, dakle, obeæavajuæa i ne mislim da je Balkan crna rupa. Situacija u regionu je teška i biæe još problema u narednim mjesecima. Mi to znamo, ali smo odluèni u namjeri da prevaziðemo te teškoæe i da pomognemo ljudima koji žive na Balkanu da izgrade bolju buduænost u miru i demokratiji, i da se pridruže Evropskoj uniji", kaže ambasador Francuske u SAD, Žan David Levit.

XS
SM
MD
LG