Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/cell_phone_samsung_e700_150_eng_5dec03.jpg">Mobilni telefoni æe prepoznavati vlasnika - 2005-03-03


Kradljivcima mobilnih telefona uskoro bi moglo da postane mnogo teže da koriste tudje aparate.

Jedna japanska usavršila je senzor za mobilne telefone sa ugradjenom video kamerom, koji prepoznaje lik vlasnika i onemoguæava drugima da ga koriste. Kompanija Omron kaže da æe njen senzor za prepoznavanje likova znatno unaprediti bezbednost i drugih mobilnih uredjaja, kao što su džepni i leptop kompjuteri. Koristeæi šifru, vlasnik snimi sopstveni lik koji se smešta u memoriju telefona. Kada želi da otkljuèa tastaturu, vlasnik mora ponovo da snimi svoj lik, koji telefon za nekoliko sekundi uporedi sa zapamæenim likom i otvara elektronsku bravu. Konstruktori tvrde da kamera ne mora da bude u istom položaju kod snimanja slike za proveru i da uredjaj prilièno dobro prepoznaje lik ako je èitav u okviru ekrana. ... U medjuvremenu, najveæi proizvodjaè kompjuterskih èipova, amerièki Intel, sprema se da kasnije ove godine u potpunosti predje na proizvodnju dvostrukih procesora za liène raèunare i servere. Prema saopštenju kompanije, tokom naredne dve godine sve platforme koristiæe dvostruke procesore. Prednost ovakvih èipova je više nego oèigledna - u praktiènom smislu to znaèi da æete u jednom kuæištu imati dva kompjutera, koji æe moæi da rade zajedno ili odvojeno, u zavisnosti od zadataka. A za kraj ove decenije, Intel oèekuje èak èetvorostruke procesore.

XS
SM
MD
LG