Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/pd_russian_rembrandt_93.jpg">Rembrantovi kasni portreti u Nacionalnoj galeriji umetnosti - 2005-03-03


Tokom svog dugog i plodnog stvaralaštva Rembrant se neprestano vraæao Bibliji kao izvoru inspiracije. Njegova platna, crteži i bakropisi odslikavaju scene i liènosti iz Starog i Novog zaveta, posebno one koju su vezane za život Hrista. Izložba je koncentrisana na apostole koji su posvetili život širenju Jevandjelja, medju kojima su Pavle, Jovan, Simon i Rembrantov najomiljeniji,Vartolomej.

Njihovi portreti odražavaju umetnikovo duboko razumevanje ljudskog i duhovnog karaktera njihovih liènosti i verno odražavaju ne samo njihove fizièke crte, veæ i njihovo psihièko stanje. Portreti su nastali u poznom dobu Rembrantovog života, prepunom skandala i drama. Artur Vilok je kustos baroknog slikarstva u Nacionalnoj Galeriji. 00:20:00 Uz konstataciju da smo èuli da ova zbirka ima specifiènu svrhu, zamolili smo ga da nam objasni o èemu je reè:

”Ova izložba je poseveæena portretima verskih liènosti koje je Rembrant naslikao oko 1660 - 1661., znaèi prilièno kasno u svojoj karijeri. Umetnikov život je bio komplikovan u tom periodu: morao je da proglasi bankrotstvo, da se iseli iz svoje kuæe u mali stan, a njegov stil slikanja nije više bio moderan i poželjan. Postavlja se pitanje zašto je u baš tada naslikao ovako veliki broj potreta verskih liènosti. Još od 1919. istorièari umetnosti iznose hipoteze da ta platna èine celinu. Ideja je bila da se dela zajedno izlože kako bi se videla njihova stilska i temaska povezanost i možda shvatilo šta je Rembrant imao na umu dok ih je stvarao. Ova postavka takodje pruža moguænost studije Rembrantovnih slikarskih tehnika, poput brojnih naèina na koje je nanosio boju i oblikovao forme stvarajuæi ove impozantne slike.“

Želeli smo da saznamo da li je ovo zaista prvi put da su se sva ta dela našla u jednoj postavci.

”Da, to je upravo najuzbudljiviji aspekt ove postavke. Mada je teorija koju sam pomenuo nastala još 1919. ova platna nikada do sada nisu bila skupa izložena. 03:31:30 Iza nas je izuzetno važno delo na kojem je Rembrant slikao sebe kao Apostola Pavla, jer se na neki naèin identifikovao sa njim. Sva platna su iste velièine, naslikana u istom periodu, sva su u tamnom tonalitetu i imaju veoma duhovni kvalitet, a sve to, ponavljam, navodi na pomisao da su na ovaj ili onaj naèin zamišljena kao celina iako ne znamo taèno u kom kontekstu.“

Portret Apostola Pavla je pozajmica iz Rijks muzeja u Amsterdamu. 04:28:06 Geti muzej je pozajmio portret Svetog Vartolomeja, koji je i ovde prikazan sa bodežom. Slike pozajmljene iz èitavog niza muzeja -- Ciriškog, pariskog Luvra, Nacionalne Galerije u Londonu, Metropoliten muzeja u Njujorku i privatnih kolekcionara iz raznih delova sveta daju postavci istinski medjunarodni karakter.

Impresivina je i èinjenica da osiguranje ovih remek dela košta milione dolara, a njihov transport iziskuje složeno planiranje, pratnju kustosa i obezbedjenje aviona sa specijalnim klima uredjajima.

XS
SM
MD
LG