Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/us_state_department_150_eng_2feb05.jpg"> Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori, uz odreðene probleme, uglavnom su poštovana  - 2005-02-28


Što se tièe dela izveštaja koji se odnosi na Srbiju i Crnu Goru, u izveštaju Stejt departmenta navodi se da su tokom prošle godine ljudska prava uglavnom poštovana, uprkos odreðenim problemima u pravosuðu, policiji, medijima i saradnji sa meðunarodnim tribunalom za ratne zloèine u Hagu.

U dijelu izvještaja koji se odnosi na Srbiju, izmeðu ostalog se navodi: Policija je efikasno istražila ubistva visokih zvaniènika u vrijeme i nakon režima Slobodana Miloševiæa, ali nekažnjavanje krivaca i korupcija i dalje predstavljaju problem. Osumnjièeni se dugo drže u zatvorima, sudovi su pretrpani neriješenim predmetima i administrativno paralizovani, a suðenja traju predugo. Zabilježeni su sluèajevi selektivnog privoðenja i pritvaranja, a policija je u nekim sluèajevima batinala i zlostavljala pritvorenike, uprkos èinjenici što zakon zabranjuje torturu.

Pravosuðe je podložno politièkom pritisku i korupciji. Loša saradnja pravosudnih sa drugim instancama vlasti usporila je zakonodavne reforme. Haški tribunal, uprkos nekim pozitivnim pomacima, i dalje je nezadovoljan saradnjom Beograda – u prvom redu zbog toga što vjeruje da se najtraženiji optuženik, general Ratko Mladiæ, krije u Srbiji.

U martu je, nakon anti-srpskog nasilja na Kosovu, u Srbiji zabilježen veliki broj sluèajeva nasilja i diskriminacije prema pripadnicima manjinskih zajednica, a nastavlja se nasilje i diskriminacija nad ženama. Vlasti su uèinile odreðeni napor na zaustavljanju trgovine ženama i djecom. Navode se i pritužbe jevrejskih organizacija na rastuæi antisemitizam. Mediji u Srbiji su uglavnom slobodni, ali novinari èesto pribjegavaju autocenzuri plašeæi se privatnih tužbi za klevetu i indirektnih politièkih manipulacija.

Dio medija u Crnoj Gori podlegao politièkom pritisku

U Crnoj Gori – èija vlada – kako se navodi u izvještaju - djeluje uglavnom nezavisno od vlasti Srbije, Stejt Dipartment uoèava iste probleme u funkcionisanju sudova i policije kao i u Srbiji. Policija je povremeno tukla i zlostavljala civile i nekažnjavanje krivaca predstavlja problem, navodi se u izvjšetaju u kojem se posebno potencira problem slobode medija. Pritisak politièara na medije rezultirao je u odreðenim sluèajevima predstavljanjem iskrivljene slike stvarnosti u jednom broju privatnih i državnih glasila. Porodièno nasilje i diskriminacija žena i dalje su problem, baš kao i trafinking žena i djece. Naglašava se i da je uoèena i etnièka diskriminacija prema Romima.

Srbima na Kosovu uskraæena sloboda kretanja

Misija UN na Kosovu i privremene kosovske institucije poštovali su u suštini ljudska prava, ali su u nekim sluèajevima zabilježeni "ozbiljni problemi", pogotovo kada je rijeè o pravima kosovskih Srba. Meðu najozbiljnijim problemima navodi se nepostojanje slobode kretanja, ali i socijalna diskriminacija, posebno u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite. Te servise, ocjenjuje se u izvještaju, nadomješæuje vlada u Beogradu preko Koordinacionog centra za Kosovo i paralelnih institucijae. Pored problema sa kojima se suoèavaju manjinske zajednice – Stejt Dipartment navodi i diskriminaciju i nasilje nad ženama, kao i diskriminaciju hendikepitanih osoba. Kosovo je mjesto tranzita i polazna stanica u lancu meðunarodne trgovine ljudima i to je sve veæi problem, objavljeno je u izvještaju Državnog sekretarijata o poštovanju ljudskih prava u 2004. godini.

XS
SM
MD
LG