Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/low_rez_solar_drill_eng_150.jpg">Australijski solarni toranj - 2005-02-27


Koncept projekta je jednostavan: ako bi se izgradio dovoljno visok toranj, nalik na fabrièki dimnjak, vazduh koji bi strujao kroz njegovu cev, zahvaljujuæi razlici u temperaturi, mogao bi da okreæe veliki broj turbina i proizvodio skoro besplatnu elektriènu energiju. U osnovi projektovanog tornja, nalik na obrnuti levak, nalazio bi se providni kolektor sunèeve energije preènika sedam kilometara, dok je projektovana visina tornja èak jedan kilometar. Vazduh, zagrejan efektom staklene bašte, strujao bi ka vrhu tornja okreæuæi usput 32 turbine postavljene pri njegovom dnu. Da se strujanje vazduha ne bi prekidalo noæu, predvidjeno je da pod kolektora bude pokriven specijalnim materijalom koji apsorbuje toplotu. Ukupna snaga generatora bila bi 200 megavata, dovoljno za napajanje 200 hiljada domova. To bi istovremeno znaèilo smanjenje od 750 hiljada tona ugljendioksida, koliko godišnje oslobadja termoelektrana istog kapaciteta. Projektanti su mislili i na turizam pa su predvideli specijalni lift koji vodi do vrha tornja. Projekat je dobio odobrenje australijske vlade, a u izgradnji elektrane uèestvovaæe i nemaèke kompanije.

XS
SM
MD
LG