Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/first_american_festival_3_sep04.jpg.JPG">Izazovi sa kojima se suoèavaju novi stanovnici Amerike - 2005-02-25


Jedno od najznaèajnih pitanja novodošlih u Sjedninjene Države je kako da saèuvaju svoju tradiciju, bilo kulturnu, bilo versku, bilo braènu.

U Sjedinjene Države godišnje se sliva najviše imigranata od tridesetih godina prošlog veka. Doktor Bart Lendri (Bart Landry), profesor sociologije na Univerzitetu države Merilend, kaže da je preseljenje u drugu zemlju veliki šok, tako da mnogi iz raznih razloga žele da saèuvaju svoju kulturu. To ukljuèuje i pridržavanje tradicije kada su i pitanju izalsci i brak.

”Roditelji se najviše brinu, jer žele da se njihova deca venèaju sa nekim ko potièe iz iste kulture. Za njih je to naèin da održe svoju tradiciju, a u isto vreme se boje da ne izgube decu, odnosno kontrolu nad njima. Ovo pitanje može da uzdrma porodicu iz korena”, kaže Lendri.

Doktor Lendri dodaje da problemi najèešæe poèinju onda kada deca krenu u školu i kada žele da se uklope u naèin života koji vode njihovi drugari. Deca tada poèinju da se menjaju i sve više se udaljavaju od kulture svojih roditelja.

”Deca stièu obrazovanje van uskog kruga porodice, a kasnije i rade u veoma širokom okruženju. Tada koncept održanja kulture najèešæe poèinje da se raspada, jer deca poèinju da biraju i van svoje kulutre”, kaže Lendri.

Èak i oni koji su samo na studijama u Americi mogu da osete da postoje tenzije meðu kulturama. Sofi Kamarudian (Sophie Kamaruddian), Malezijka koja studira na Univerzitetu ”Džordž Vašington“ u Vašingtonu, kaže da njena porodica, koja je otvorena prema drugim kulturama, od nje nema odreðena oèekivanja.

”Moja porodica od mene oèekuje da se vratim u Maleziju kada završim studije i da muža naðem kod kuæe, dakle da naðem muža istog porekla. Oni se najviše brinu zbog odgajanja dece i održavanja veza sa porodicom“, kaže Sofi Milen Dinkov, student iz Bugarske, kaže da su njegovi roditelji kod njegovog brata, koji je takoðe studirao u Americi, insistirali na tome da zadrži svoje kulturne odlike. Milen kaže da su mu roditelji sada mnogo liberalniji, tako da se on zabavlja sa koleginicom sa fakulteta koja je poreklom iz južne Azije.

”Ovo je neobièna i èudna situacija, jer izmedju mene i moje devojke nema pripadnosti razlièitim etnièkim grupama. Što je najèudnije, od mene niko ne bi oèekivao da se zabavljam sa Azijatkinjom. Pitam se šta li bi mi roditelji rekli, za sada su veoma liberalni i nisu se odreðeno izjašnjavali”, kaže Milen.

I Sofi i Milen kažu da im treba još vremena da se prilagode životu u Americi, ali da ih ne plaše kulturne razlièitosti. Štaviše, oboje tvrde da su im životi bogatiji upravo zbog toga što se stalno susreæu sa razlièitim kulturama.

XS
SM
MD
LG