Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/cia_worldmap_142_1029.jpg">Timoti Berger: Balkan je deo Evrope i normalno bi bilo da se Brisel bavi tim pitanjem više od Vašingtona - 2005-02-24


Pitanje prodaje oružja Kini najsporenije je u odnosima SAD i Evrope rekao je spoljnopolitièki struènjak u amerièkom èasopisu “Time”, Timoti Berger (Timothy Burger) u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinoviæem, osvrèuæi se na upravo završenu petodnevnu posetu predsednika Buša Evropi:

Timoti Berger: Poseta predsednika Buša Evropi je možda iznenadila neke skeptike, imajuæi u vidu napetosti u odnosima izmedju Evrope i SAD, kao rezultat rata u Iraku. Predsednik Buš je, medjutim, u evropskim medijima predstavljen kao šarmantan ali i apologetièan, pa je juèe, na primer, rekao na konferenciji za štampu sa nemaèkim kancelarom Šrederom da i on povremeno nije bio najjasniji ili u pravu. Sve u svemu, predsednik je, neki bi rekli, izvanredno primljen u Evropi u poredjenju sa onim što se oèekivalo.

Glas Amerike: Da li su SAD i Evropa približili svoje stavove u pogledu kontroverznih pitanja kao što su Irak, Iran i Kina?

Timoti Berger: To su svakako kljuèna pitanja. U vezi sa Irakom, Buš je dobio koncesiju Evropljana koji æe se angazovati u obuci iraèkih snaga, a pokazan je interes da Evropa obezbedi oko 150.000 vojnika za Irak. To bi bila velik pomoæ SAD. Sto se tièe Irana, predsednik se pohvalno izrazio o nastojanjima Evropljana da privole tu zemlju da se odrekne svog nuklearnog programa o èemu je postignuta izvesna saglasnost. Pitanje prodaje evropskog oružja Kini bi moglo da se pokaže daleko spornijim, pošto Vašington smatra Kinu potencijalno opasnim supranikom, pogotovo ako ta zemlja modernizuje svoje oružane snage, što bi dovelo u pitanje i zaštitu Tajvana. Evropa sa svoje strane vidi Kinu kao ogromno tržište, a trgovina oružjem je unosan posao koji bi mogao da doprinese unapredjenju privrede evropskih zemalja. Kinesko pitanje je stoga maè sa dve ostrice jer je vojnopolitièke i ekonomske prirode.

Glas Amerike: Da li su stavovi Vašingtona i Brisela, nakon posete predsednika Buša Evropi, usaglešeniji prema izraelsko-palestinskom pitanju?

Timoti Berger: U ovm momentu, to pitanje je uglavnom prepušteno Abasu i Šaronu. U Evropi i SAD se veruje da æe Palestinci i Izraelci ovaj put uspeti da postignu neka važna politièka rešenja, i to korak po korak, i zbog toga i u Briselu i Vašingtonu sada vlada optimistièko raspoloženje.

Glas Amerike: Da li postoje neke znaèajnije razlike u stavovima Evrope i SAD prema Balkanu, posebno Kosovu?

Timoti Berger: Balkan je i dalje važno pitanje. Medjutim, razlike u stavovima o tom pitanju su daleko manje nego, recimo, o Iraku. Svakako da Kosovo neæe uzrokovati veliki politièki jaz izmedju Evrope i SAD. Kako je Balkan deo Evrope, normalno bi bilo da se Brisel bavi tim pitanjem više od Vašingtona.

XS
SM
MD
LG