Linkovi

<br /><img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/AP_Putin_-_Bush.jpg">SAD i Rusija zajedno protiv terorizma - 2005-02-24


Predsednik Buš je rekao da su razgovori bili konstruktivni i iskreni i da je pokrenuo pitanje važnosti poštovanja vladavine zakona i liène slobode.

“Bio sam u situaciji da izrazim svoje strepnje u pogledu rešenosti Rusije da zadovolji te univerzalne principe. Uèinio sam to kontruktivno i prijateljski.”

Na zajednièkoj konferenciji za novinare, oba predsednika su govorila o važnosti jaèanja amerièko-ruskih odnosa i otvoreno i direktno ukazivala na meðusobne razlike. Predsednik Putin je rekao da su opširno, licem u lice i nasamo, razgovarali o strepnjama amerièkog predsednika. Putin je - preko prevodioca - istakao da je Rusija predana demokratiji i da od toga neæe odustati.

“Rusija se opredelila za demokratiju, pre 14 godina, samostalno, bez ikakvog spoljnog pritiska. Tu odluku je donela u sopstvenom interesu i interesu svog naroda. To je naše konaèno opredeljenje.”

Predsednik Buš je pozdravio ovaj zavet ruskog predsednika.

“Mogu da vam kažem kako je izgledala saradnja sa ovim èovekom protekle èetiri godine. Kada vam on nešto kaže, onda je to tako.”

Sastanak je doveo predsednika Buša u malu dilemu, jer je morao da izbalansira kritike na raèun ruske vlade i potrebu da saraðuje sa Rusijom u pogledu kljuènih pitanja, kao što su širenje oružja i rat sa terorizmom. Uoèi samita, dve države su potpisale sporazum zahvaljujuæi kojem bi trebalo da se suzbije prodaja ruènih raketnih bacaèa, lako prenosivih sistema koje bi teroristi mogli da upotrebe za obaranje aviona. Dva predsednika su takoðe donela odluku da preduzmu korake ka poveæanju sigurnosti i amerièkih i ruskih nuklearnih pogona. Predsednik Buš je takoðe rekao da se saglasio sa svojim ruskim kolegom u pogledu brojnih pitanja, meðu kojima je kontrola iranskih i severnokorejskih nuklearnih ambicija.

“Mnogo je više stvari u kojima smo se saglasili, nego podruèja u kojima smo se razišli. A zajednièki rad æe uèiniti ovaj svet bezbednijim, slobodnijim i naprednijim.”

Dva predsednika su razgovarala više od dva sata u dvorcu na obali Dunava, na samom završetku petodnevne evropske turneje amerièkog predsednika.

XS
SM
MD
LG