Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/anl.gov_nanotechnology_logo_argonne_lab_28jul03_se.gif">Nanotehnološke baterije pune se za nekoliko minuta - 2005-02-24


Tehnološka grana 21. veka - nanotehnologija - nagoveštava da bismo jednoga dana mogli da imamo mikroskopski sitne mašine, uredjaje koji bi mogli da nam opravljaju unutrašnje povrede iznutra i razne druge stvari koje još pripadaju nauènoj fantastici.

To ipak ne znaèi da nanotehnologija ne postiže rezultate. Amerièka firma Alter nanoteknolodžis upravo je objavila da je postigla znaèajan prodor u konstrukciji litijumsko-jonskih baterija. Ova vrlo rasprostranjena vrsta baterija koristi se u mnogim savremenim uredjajima - kamkorderima, odnosno video kamerama, digitalnim fotoaparatima, mobilnim telefonima, itd. Kada se isprazne moraju da se napune, što obièno traje nekoliko sati, a životni vek im je par stotina punjenja, najviše zbog zamora materijala od kojih su napravljene elektrode. Preokret je napravljen upravo na tom polju, sa nanotehnološkim elektrodama od oksida litijuma i titanijuma. Takve baterije imaju tri puta veæu snagu za isti nivo troškova proizvodnje, vreme punjenja skraæeno je na svega nekoliko minuta, a vek trajanja poveæan na nekoliko hiljada punjenja. Nauèno-tehnološka javnost sa hvalospevima je doèekala ovu vest jer ona sada otvara mnoge nove moguænosti. Od pejsmejkera koji æe raditi duže, preko snažnijih baterijskih bušilica i drugih alata, do automobila na elektrièni pogon, koji æe biti brži i snažniji i sa veæim radijusom kretanja.

XS
SM
MD
LG