Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_us_nato_flags_22feb05_150_preview.jpg">Svih 26 članica NATO pristaje da obučava iračke snage bezbjednosti  - 2005-02-22


Pred uèesnicima samita NATOa našlo se pitanje da li Sjedinjene Države i njihovi evropski saveznici dobijaju od tog saveza ono što oèekuju. Vašington je nezadovoljan zbog odbijanja nekih država saveznica da se angažuju u Iraku. Pokazalo se da nije lako osigurati pristanak na èak i manje obaveze u obuèavanju iraèkih štabnih oficira. Ali, kako istièe analitièar londonskog ”Instituta za ujedinjene službe kraljevine,“ Mark Džojs, pitanje je više simboliène nego suštinske prirode, jer NATO još nije uspeo da obezbedi ni vojnike ni novac za sprovodjenje te misije:

”NATO je zauzeo stav da æe odigrati najmanju moguæu ulogu u Iraku, za koju može da obezbedi neki oblik politièkog dogovora unutar saveza. Ali u praksi æe to biti veoma malo.“

Dok su Sjedinjene Države nezadovoljne time što saveznici ne èine više u Iraku, neki Evropljani negoduju što NATOove zadatke uvek odredjuje zemlja koja mu najviše doprinosi - Sjedinjene Države. Nemaèki kancelar Gerhard Šreder, podržan izjavama francuskog predsednika Žaka Širaka, predložio je da transatlantski dijalog o bezbednosti ne bi više trebalo da se obavlja u okviru NATOa veæ izmedju Sjedinjenih Država i Evropske unije. Ta ideja naišla je na hladan prijem i u Vašingtonu i kod generalnog sekretara NATOa Japa de Hop Shefera, koji se založio za proširivanje uloge alijanse.

Medjutim, evropski analitièari, kao što je Kit Didkok iz londonskog ”Spoljnopolitièkog centra,“ kaže da taj Šrederov predlog ne bi trebalo olako odbaciti jer je NATO prevashodno vojni savez, dok Evropska unija trpi razne ekonomske i diplomatske uticaje:

”U nastojanjima na prestrojavanju i oživljavanju transatlantskih odnosa ne treba posmatrati samo NATO. Ne mislim da bi NATO trebalo ukinuti i ne mislim da se Evropljani zalažu za to. Ali mislim da sada ima argumenata za gledište da bi vojno-odbrambeni odnosi uzmedju Sjedinjenih Država i Evropske unije morali da prevazidju korišæenje NATOa kao jedinog sredstva za njihovo sprovodjenje.“

Didkok i drugi analitièari smatraju da æe se Sjedinjene Države opirati svakom pokušaju umanjivanja uloge NATOa kao glavnog stuba transatlantskog savezništva. Ali oni takodje kažu da poseta predsednika Buša sedištu Evropske unije odražava priznavanje Vašingtona da Evropska unija postepeno gradi kontinentalni identitet i da sve više postaje snaga sa kojom treba raèunati.

XS
SM
MD
LG