Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/voa_usa_lokomat_robot_walking_aid.jpg">Svet na pragu ere robota - 2005-02-19


Grupe nauènika i istraživaèa, pretežno u Americi, Evropi i Japanu, sve èešæe nalaze nova, sjajna rešenja za nekada nepremostive prepreke u oblasti robotike, kao što je hod napred i nazad, penjanje uz stepenice, pa èak i trèanje.

Nespretne robote krutih pokreta, sa teškim elektromotorima u svakom zglobu, koji su lako gubili ravnotežu, sada zamenjuju mehanièke naprave od lakšeg materijala, sa sistemima tegova, kontrategova i hidrauliènih cevi, i sa gotovo ljudskim pokretima. Neke od njih kontrolišu kompjuteri, druge reaguju na misli laboratorijskih životinja. Prošle godine, japanska firma Honda prikazala je svog robota zvanog Akibo, kako hoda, skaèe, trèi, djuska uz muziku i penje se uz stepenice. U èetvrtak, amerièki i evropski nauènici pokazali su èak tri razlièita robota, od kojih jedan ume da uèi da hoda po razlièitim podlogama. Drugi, razvijen na amerièkom univerzitetu Kornel, troši energiju samo za podizanje noge, dok za spuštanje koristi gravitaciju, a pokreti su mu gotovo potpuno ljudski. Holandski robot Deniz, takodje ima vrlo graciozne pokrete za jednog robota. I najzad, na Univerzitetu grada Pitsburga nauènici su siæušnim elektrodama povezali novu mehanièku ruku sa mozgom majmuna i nauèili ga da je pomera mislima, nagoveštavajuæi nesluæene moguænosti za invalide.

XS
SM
MD
LG