Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/ap_vatican_03feb05_210_preview.jpg">Vatikan zabrinut zbog sve veæeg broja mladih koje privlaèi satanizam - 2005-02-18


Na jednom od rimskih teoloških fakulteta pokrenuta su predavanja posveæena suzbijanju satanizma i crne magije i isterivanju ðavola.

Uveren da su mladi sve više izloženi zlu, Vatikan je rešio da uvede novi nastavni predmet koji se bavi satanizmom, crnom magijom, kao i moguænošæu izleèenja uz pomoæ egzorcizma. Predavanja se održavaju na prestižnom teološkom fakultetu “Regina Apostolorum”, a ceo kurs æe trajati 2 meseca. Predavanja su namenjena iskljuèivo sveštenicima i studentima teologije, a u opisu se navodi da je nastava “teoretska i praktièna.” Meðu predavaèima su oni koji se bave isterivanjem ðavola, kao i psihijatri.

Jedna od tema o kojima æe biti govora je i kako utvrditi razliku izmeðu osobe koja je pod uticajem djavola, u odnosu na onu koja samo ima psihološke probleme. Uvoðenje ovog novog predmeta potièe iz straha u Vatikanu izazvanog sve veæim interesovanjem za satanizam i prateæe rituale. Priznati institut za istraživanje javnog mnjenja – Eurispes – registrovao je da u Italiji ima èak 650 satanistièkih organizacija. Crkveni velikodostojnici procenjuju da je oko pola miliona Italijana imalo nekakvu vezu sa satanistièkim sektama, a struènjaci upozoravaju da se takve sekte jako brzo uveæavaju. Oni napominju da su mladi tome posebno izloženi kroz medije, rok muziku i internet. Vatikan takoðe smatra da se mladi sve više okreæu okultu i da se udaljavaju od boga. Nedavni brojni incidenti u kojima su mladi Italijani postali plen satanistièkih sekti, samo su dodatno skrenuli pažnju na taj problem.

U jednom od najtragiènijih incidenata, èlanovi jednog benda koji svira hevi metal ubili su dva tinejdžera – kolege iz istog benda, u ritulau podnossenja ljudske zzrtve. Vatikan je 1999., u skladu sa uèenjem sveštenika Gabrijela Amorta, glavnog crkvenog isterivaèa ðavola, utvrdio dopune tog rituala – što je prva takva akcija još od 1614. Prema novim pravilima, sveštenici koji mogu da obavljaju proces ekzorcizma moraju “da pažljivo prouèe podatke”, pre nego što osobu za koju se smatra da je pod uticajem djavola, poprskaju svetom vodicom. Studenti teologije koji budu pohaðali ovaj novi kurs, biæe nauèeni da uoèe znake ðavoljeg prisustva, meðu kojima su sposobnost govora stranih jezika koje osoba nije nikada uèila, kao i manifestacije neprirodno velike snage.

XS
SM
MD
LG