Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/pcusa_hagel_30jan04.jpg">Senator Èak Hejgl o znaèaju predstojeæe posete predsednika Džordža Buša evropskim partnerima - 2005-02-17


Istaknuti republikanski senator i èlan senatskog Odbora za spoljnopolitièka pitanja Èak Hejgl (Chuck Hagel) u razgovoru sa koleginicom Jelom De Franèeski, za naš program komentariše znaèaj predstojeæe posete predsednika Džordža Buša evropskim partnerima. Senatora Hejgla prvo smo upitali da li je cilj posete iskljuèivo diplomatske prirode ili æe biti prilika da transatlantski partneri postave novi dnevni red:

Èak Hejgl: Poseta je, verujem, nastavak predsednikovih nastojanja da naše saveze ojaèa, naša prijateljstva potvrdi i zajedno sa savezncima razmotri pitanja koja predstavljaju izazov našeg doba. Novu agendu postavljaæe u partnerstvu sa našim prijateljima i saveznicima.

Na pitanje da li treba reorganizovati NATO, kako je to predložio nemaèki ministar odbrane Peter Štruk, republikanski senator i èlan senatskog Odbora za spoljnopolitièka pitanja Èak Hejgl odgovara:

Èak Hejgl: Današnji NATO je u odnosu na onaj od pre 10 godina sasvim drugaèiji i svakako je drugaèiji od onakvog kakav je bio pri stvaranju saveza 1949.godine. Izmenjen je i samom èinjenicom da danas ima 26 èlanica. Sprovodiæe se promene i prilagoðavanja, delom da bi moglo da se odgovori na izazove XXI stoleæa, a delom zbog èinjenice da NATO sada èini 26 zemalja. Kao i svaka druga institucija, NATO treba da se menja, ali ne smatram da on danas više nije relevantan i da više ne može da igra ulogu glavne institucije koja povezuje nas i Evropu i održava transatlantski savez. NATO ispunjava tu ulogu. Mislim da veæina èlanica tog saveza, a ne samo takozvane nove evropske zemlje, misli isto tako. U to veruju i prvobitne èlanice NATO. Mislim da NATO ostaje osnovna institucija koja ispunjava transatlantske interese, naše i interese naših evropskih prijatelja, kao i Kanade”, kaže senator Hejgl.

Na naš komentar da izmeðu Evrope i SAD postoji razmimoilaženje po nekoliko pitanja, kao što je vojna akcija protiv Irana, i pitanje da li slede nova zaoštravanja, uticajni republikanski senator Èak Hejgel odgovara:

Èak Hejgl: Spor sa Iranom je veliki izazov za Bliski Istok, Sjedinjene Države i za naše saveznike. Mislim da æe svi naši saveznici hteti da rade na zajednièkoj politici koja bi bila na opštu korist. Sjedinjene Države se ne zalažu sa vojnu opciju. Mislim da je neæe ni stavljati na dnevni red. Kao uvek, vojna opcija je poslednja opcija”, kaže senator Hejgel. Senator Èak Hejgl govori o tome šta æe predsednik Buš reæi predsedniku Putinu na predstojeæem susretu u Bratislavi:

Èak Hejgl: Pretpostavljam da æe razgovarati o regionalnim pitanjima od interesa za Rusiju i Sjedinjene Države. Ragovaraæe svakako o Bliskom Istoku, meðunarodnom “Kvartetu” koji pomaže u nalaženju mira izmeðu Izraelaca i Palestinaca, odnosno uspostavljanju palestinske države. Takoðe, pretpostavljam da æe predsednik Buš od predsednika Putina želeti da èuje o razvoju dogaðaja u Rusiji. Da li smo svedoci ozbiljne erozije demokratije i ljudskih prava? Biæe reèi i oružju masovnog uništenja i drugim pitanjima“, rekao je u razgovoru za naš program istaknuti republikanski senator i èlan senatskog Odbora za spoljnopolitièka pitanja Èak Hejgl.

XS
SM
MD
LG