Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/SCG.jpg">Predstavnici Savjeta Evrope podržali su danas u Podgorici dalje namjere Crne Gore u procesu prihvatanja evropskih standarda - 2005-02-17


Delegaciju SE, koju je predvodio direktor Direktorata za politièke poslove i saradnju Mark Šojer, razgovarala je sa crnogorskim predsjednikom Filipom Vujanoviæem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapiæem i ministraom inostranih poslova Miodragom Vlahoviæem.

U saopštenju iz kabineta predsjednika Republike, navodi se da je Vujanoviæ zahvalio na dosadašnjem doprinosu SE u pripremi i praæenju primjene brojnih zakona, potpuno usaglašenim sa njegovim standardima.

"Zajednièki je konstatovan visok nivo uspješne saradnje Crne Gore sa SE", kaže se u saopštenju iz kabineta.

Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapiæ u razgovoru sa direktorom Direktorijuma za politièke poslove i saradnju u Savjetu Evrope Markom Šojerom rekao je da vjeruje da æe vlast i politièki akteri u Srbiji imati dovoljno politièke mudrosti i odgovornosti prema svojim graðanima da prihvate ponudu Crne Gore o stvaranju zajednice nezavisnih država.

Krivokapiæ je kazao da je Crna Gora, uzimajuæi u obzir situaciju u regionu, uèinila još jedan dobrosusjedski ustupak time što je spremna da razgovara da svoje pravo na referendum na koristi do poèetka 2006. godine.

"SE je u svom mišljenju, prilikom pristupanja SCG u ovu organizaciju, saopštio da se tri godine moratorijuma na referendum raèunaju od potpisivanja Beogradskog sporazuma 2002. godine, što znaèi da prema tom dokumentu SE, Crna Gora svoje pravo na referendum stièe u martu", kazao je Krivokapiæ.

Delegaciju SE primio je danas u Podgorici i crnogorski šef diplomatije Miodrag Vlahoviæ.

"Ispunjavanje standarda i zahtjeva neophodnih za uèlanjanjenje u Evropsku uniju, Partnerstvo za mir i NATO predstavljaju spoljnopolitièke prioritete kojima je u potpunosti posveæena Vlada", kazao je Vlahoviæ.

On je predstavio predlog crnogorske Vlade o preureðenju nefunkcionionalnog državno-pravnog okvira i formiranju Unije dvije nezavisne i meðunarodno priznate države.

U saopštenju iz njegovog kabineta navodi se da su predstavnici SE pozdravili ovaj pristup i ocijenili ga pragmatiènim i konstruktivnim.

XS
SM
MD
LG