Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/Flakus_Dean_onstage_Wisconsin_Feb04_150.jpg">Hauard Din izabran na položaj predsedavajuæeg Nacionalnog odbora Demokratske stranke - 2005-02-12


Hauard Din, èiju je kampanju za predsednièkog kandidata Demokratske stranke podržala velika veæina novih biraèa stranke, apelovao je na demokrate da se organizuju na lokalnom terenu i da ujedine stranku.

“Promene u stranci možemo da sprovedemo samo zajednièkim radom i izbornim takmièenjem u svih 50 amerièkih saveznih država. Samo zajednièkim naporima možemo da ponovo postanemo nacionalna stranka. Stranku možemo da unapredimo samo zajednièkim radom na terenu, jer ukoliko želimo pobedu na nacionalnom nivou prvo moramo da obezbedimo izborne pobede na lokalnom nivou”.

Posle izbornog poraza svog predsednièkog kandidata Džona Kerija u novembru, demokrate su poèeli da preispituju razloge izbornih promašaja stranke. U meðuvremenu, Republikanska stranka je uèvrstila svoju veæinu u oba doma Kongresa. Din, koji je izabran na položaj predsedavajuæeg Nacionalnog odbora Demokratske stranke, istièe da demokrate sada moraju da steknu èvrstu podršku biraèa ukoliko žele uspeh na kongresnim izborima 2006. kao i na predsednièkim izborima 2008.

“Republikanci su pune èetiri decenije lutali pre nego što su preuzeli kontrolu nad Kongresom. Mi neæemo toliko dugo èekati, naroèito ukoliko budemo ustali u odbranu naših naèela, ukoliko se organizujemo na lokalnom nivou i unesemo promene tako da snaga Demokratske stranke ne potièe od politièkih konsultanata na vrhu, veæ dolazi odozdo - sa terena.”

Hauard Din, koji je bio favorit za demokratskog predsednièkog kandidata, da bi ga potom porazio Džon Keri, prvi je amerièki politièar koji je poèeo da prikuplja dobrovoljne priloge za izbornu kampanju preko Interneta i, prvi je putem Interneta izgradio uspešnu mrežu lokalnih izbornih aktivista.

“Moæ i potencijal savremene tehnologije biæe oruðe naše energiène kampanje za pridobijanje podrške biraèa, kao i sredstvo saradnje ogranaka stranke u saveznim državama, što æe pomoæi da poruka koju budemo uputili bude poruka jedinstva”.

Neke demokrate, meðutim, strahuju da bi isuviše liberalni imidž Hauarda Dina možda mogao da naudi stranci u državama u kojima su u proteklih nekoliko godina politièku prednost stekli republikanci. Medjutim, Din istièe da æe aktivno nastojati da Demokratska stranka uspostavi vezu sa biraèima tako što æe promovisati ciljeve za koje su podjednako zainteresovani svi Amerikanci -- jaka bezbednost zemlje, dobro plaæen posao i pristupaèno zdrastveno osiguranje.

XS
SM
MD
LG