Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/art_today_antibiotics_hand_340.jpg">Najnovija istraživanja pokazuju da preterana upotreba antibiotika dovodi do otpornosti na njih - 2005-02-11


Nauèna studija sprovedena u 26 evropskih zemalja pokazala je da je otpornost na antibiotike rasprostranjenija u zemljama u kojima se ti lekovi èešæe prepisuju. Saradnica Glasa Amerike Džesika Berman izveštava da otpornost na antibiotike dovodi do otežanog leèenja bakterijskih infekcija.

Otpornost na delovanje antibiotika je obiljan medicinski problem, koji se javlja kada obièno izleèive bakterijske infekcije ne reaguju na lekove. Istraživaèi na univerzitetu grada Antverpena, u Belgiji, ustanovili su da je ta otpornost veæa u zemljama u kojima lekari lakše prepisuju antibiotike. Rasprostranjenost upotrebe tih lekova prouèavana je u 26 evropskih zemalja, u periodu od 1997. do 2002. godine. Rezultati su pokazali da je efikasnost antibiotika u leèenju raznih bolesti - od infekcija grla ili mokraænih puteva, do tuberkuloze - bila manja u onim zemljama u kojima je upotreba antibiotika najslobodnija. Francuska i Belgija našle su se u vrhu liste zemalja sa najveæom upotrebom antibiotika, dok su lekari u Danskoj, Norveškoj i Holandiji bili znatno manje skloni da svoje pacijente sa istim simptomima leèe tom vrstom lekova.

Šef istraživaèkog tima, profesor Herman Gusenz, kaže kako otpornost na antibiotike može da se javi zbog pogrešnog prepisivanja tih lekova za virusne infekcije. On dodaje da to može da ima ozbiljne posledice po ljude sa bakterijskim infekcijama, jer bakterije prestaju da reaguju na antibiotike:

”Ljudi ne umiru od infekcija zato što se ne leèe antibioticima. To znaèi da se u zemljama sa rasprostranjenom upotrebom antibiotici prepisuju kod virusnih infekcija, što je pogrešno. Mislim da bi trebalo da se ugledamo na one zemlje koje to strožije kontrolišu i koje imaju znatno manje problema sa otpornošæu.“

Profesor Gusenz dodaje da je otpornost na antibiotike ozbiljan problem svuda u svetu, pa istraživaèi poslednjih meseci intenzivno razgovaraju sa funkcionerima Svetske zdravstvene organizacije o tome šta bi se tu moglo uèiniti:

”Nadamo se da æe metodologija koju smo razvili biti primenjena i u drugim zemljama i da æe ih podstaæi na smanjenje upotrebe antibiotika.“

Rezultati istraživanja o otpornosti na antibiotike u Evropi objavljeni su u najnovijem broju medjunarodnog medicinskog èasopisa Lanset.

XS
SM
MD
LG