Linkovi

Kongresmen Den Barton: Moja poruka Srbiji glasi da treba saradjuje sa Haškim sudom, što bi pomoglo da joj se obezbedi veæa ekonomska pomoæ - 2005-02-10


Kopredsedavajuæi srpskog kokusa u amerièkom Kongresu, repbulikanski kongresmen iz Indijane Den Barton u razgovoru sa kolegom Brankom Mikašinoviæem osvrnuo se na dosadašnji rad, uspehe i planove za buduænost tog kokusa.

Barton: Srpski kokus, koji je relativno nov, sastoji se od 11 èlanova i naš cilj je da se proširimo da bismo bili u stanju da što bolje predoèimo kongresu sa kojim se problemima Srbija i Crna Gora i ceo region suoèavaju. Vodimo razgovore sa kongresmenima i predstavnicima amerièkih Srba. Upravo sam se u Kaliforniji sastao sa Majklom Djordjeviæem, predsednikom izvršnog odbora Kongresa srpskog ujedinjenja, i sa drugim predstavnicima tamošenje zajednice amerièkih Srba. Oni su nam dali neke ideje i konstantno nam dostavljaju nove da bi pomogli da se poboljša situacija u Srbiji i Crnoj Gori.

Glas Amerike: Imate li ulogu u obaveštavanju amerièkih zakonodavaca o onome što se dogadja u Srbiji i Crnoj Gori?

Barton: To je deo moje odgovornosti i mog kopredsedavajuæeg. Kako dobijamo informacije o Srbiji i Crnoj Gori i Kosovu, tako o tome obaveštavamo sve èlanove kokusa, kao i celog Kongresa.

Glas Amerike: Vest da je kongresmen Tom Lantoš pristupio srpskom kokusu izazvala je veliko iznenadjenje medju Srbima, u svetlu njegovih dosadašnjih gledišta. Šta vi mislite o tome?

Barton: Lantoš je moj prijatelj, ali mi imamo razlièita mišljenja o Kosovu i drugim pitanjima koja se odnose na Balkan. U vezi sa prošlogodišnjom rezolucijom o nezavisnosti Kosova, èiji je autor bio Lantoš. a kosponzor kongresmen Henri Hajd, mi smo uèinili sve da je blokiramo i da se o njoj ne glasa. U tome smo i uspeli. Ukoliko Lantoš bude ponovo podneo tu rezoluciju, nastojaæemo da je ponovo blokiramo i nadam se da æemo biti uspešni. Inaèe, Lantoš je postao èlan srpskog kokusa da bi bio bolje informisan. Ali budute sigurni da æemo, ukoliko bude neobjektivan prema Srbiji i Crnoj Gori, sve uèniti da ga neutralizujemo.

Glas Amerike: Kako kokus funkcioniše i kakva mu je struktura?

Barton: Imamo dva ko-predsedavajuæa: ja sam republikanac, a drugi je demokrata. Razlog tome je što želimo da èlanovi i republikanskog i demokratskog tabora u kongresu budu obavešteni o problemima sa kojima se Srbija i Crna Gora suoèava i da obezbedimo da ta zemlja ne bude zaboravljenja kada se u Kongresu diskutuje o tom regionu.

Glas Amerike: Kakvu biste poruku u ime srpskog kokusa amerièkog kongresa uputili Srbiji i Crnoj Gori?

Barton: Sastao sam se sa predsednikom Srbije Borisom Tadiæem i imam vosoko mišljenje o njemu. Mislim da on nastoji da sa ostalim regionalnim liderima reši probleme u tom delu sveta. Moja poruka Srbiji glasi da treba saradjuje sa Haškim sudom i da izruèi što veæi broj optuženih za ratne zloèine, što bi pomoglo da joj se obezbedi veæa ekonomska pomoæ. Srbiji je blokirana pomoæ od 10 miliona dolara ove godine, a 60 miliona prošle. Želeo bih da se taj novac dostavi Srbiji. Ali pre nego što bi to moglo da se desi Srbija mora da ispuni svoje obaveze prema Haškom sudu.

Glas Amerike: Uprkos svemu, da li oèekujete dalje unapredjenje odnosa izmedju SAD i Srbije i Crne Gore?

Barton: Ja podržavam jaèe veze SAD sa Srbijom i Crnom Gorom i celim regionom. Želim da vidim veæi priliv amerièkih investicija u tu zemlju, bolju saradnju izemedju naše administracije i tamošnjih vlasti. Amerièki investitori æe biti podstaknuti da investiraju ukoliko budu imali garancije da æe investicije biti bezbedne, a to æe pomoæi unapredjenju ekonomije i stvaranju novih radnih mesta u Srbiji i Crnoj Gori. Ako i kada se to desi, biæu veoma zadovoljan i siguran da æe odnosi izmedju dve zemlje uæi u fazu postojanog poboljšanja.

XS
SM
MD
LG