Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/rtv_12dec02_world5_reactor_northkorea_150.jpg">Kina æe sagraditi prvi ”bezbedni“ nuklearni reaktor - 2005-02-10


Kina je objavila da æe uskoro poèeti da gradi prvu elektranu sa novom vrstom bezbednog nuklearnog reaktora. Elektrana æe biti podignuta u pokrajini Šandong, sa projektovanom snagom od 195 megavata.

Od katastrofe u sovjetskoj nuklearnoj elektrani Èernobil, 1986. godine, svet zna da su reaktori sa uranijumskim gorivnim šipkama opasni. Cepanje jezgra atoma, èija visoka temperatura daje paru za pokretanje turbina, može da se otme kontroli i izazove topljenje centra reaktora, uz oslobadjanje radioaktivnosti. Istovremeno, nuklearna energija spada medju najjeftinije i ekološki najèistije energije pa mnoge zemlje nastoje da osvoje tehnologiju bezbednijih nuklearnih reaktora. Elektrana kakvu Kina nemerava da sagradi koristiæe reaktor sa, takozvanim, ”radioaktivnim šljunkom.“ Njegovo gorivo, umesto u šipkama, nalazi se u grumenju - otud naziv ”šljunak“ - presvuèenom grafitom, koje leži na dnu specijalnog kontejnera. Zrno uranijum-dioksida u svakom grumenu ovog šljunka ima preènik od svega pola milimetra. Oko grumenja struji neki inetran gas, odvodi toplotu i zagreva drugi gas ili pretvara vodu u paru za pokretanje turbina. Što se ovaj reaktor više zagreva to je broj neutrona koji izazivaju fisiju manji. Drugim reèima, sistem ima prirodnu samokontrolu fisije. Ako Kina bude izgradila najavljenu elektranu, to æe biti prva komercijalna upotreba ove vrste reaktora i možda nagoveštaj izgradnje drugih sliènih elektrana u svetu.

XS
SM
MD
LG