Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/macedonian_nica_08feb02_150.jpg">Lideri NATO-a pokušaæe ovog meseca da izglade nesporazume u transatlanskim odnosima - 2005-02-09


Taèno je da meðu saveznicima sa obe strane Atlantika postoji raspoloženje da se tenzije nastale u vreme i neposredno posle intervencije u Iraku spuste, ali još ne znamo sa kolikim optimizmom može da se govori o otklanjanju svih nesuglasica koje optereæuju odnose zapadnih saveznika.

Amerièki sekretar za odbranu danas je doputovao u Nicu, gde æe od kolega, posebno iz Nemaèke i Francuske, zatražiti veæe uèešæe u misijama NATO-a u Iraku i Avganistanu. Obuka iraèkih snaga bezbjednosti u koju je ukljuèeno svega stotinak instruktora NATO-a biæe jedna od najvažnijih tema i sekretar Ramsfeld æe od evropskih saveznika zatražiti da, radi unapreðenja opšte stabilnosti i bezbednosti u Iraku, aktivnije uèestvuju u tom procesu. Ramsfeld je, inaèe, danas obišao posadu amerièkog razaraèa ”O Benon”, koji plovi u vodama Mediterana. Obraæajuæi se mornarima, amerièki sekretar za odbranu je upozorio na bezbednosne izazove sa kojima se Irak suoèava, i pored uspešnih izbora.

Na dnevnom redu neformalnog samita u Nici biæe i angažman NATO-a u Avganistanu i transformacija Severno-atlanskog saveza, kako bi na najbolji moguæi naèin odgovorio savremenim bezbednosnim izazovima. To su, u najkraæem, reèi francuskog ministra odbrane Mišel Alio Mari, koja je danas sa novinarima u Nici ukratko podelila utiske o buduænosti i znaèaju transatlanskih odnosa.

Ovo je prvi ministarski sastanak NATO-a u Francuskoj u skoro 4 decenije i francuski ministar odbrane danas je posebno podvukla znaèaj modernizacije i transformacije NATO potencijala, u cilju efikasnije i brže intervencije u sluèaju kriza koje ugrožavaju interese globalne bezbednosti. Na pitanje glasa Amerike da li oèekuje poboljšanje odnosa sa Vasingtonom, pošto je i drzavni sekretar Kondoliza Rajs sinoæ u Parizu najavila novo poglavlje meðudržavnih odnosa sa Francuskom, ministar Alio Mari izjavila je da poštuje Kondolizu Rajs i da smatra da su Vašington i Pariz veæ okrenuli novu stranicu, tokom njene prošlogodišnje posete Sjedinjenim Državama. ”Želim i nadam se da ce posle reizbora predsednika Buša naši odnosi da napreduju i takoðe se nadam da æe reèi Kondolize Rajs biti praæene delima“, rekla je za Glas Amerike francuski ministar odbrane Mišel Alio Mari.

Na neformalnom sastanku u Nici, osim rasprave o planovima i misijama u Iraku i Avganistanu, ministri odbrane NATO-a razmotriæe i prilike na Kosovu. Funkcioneri sa kojima sam razgovarao, formalno i neformalno, situaciju na Kosovu ocenjuju kao vrlo kompleksnu, prvenstveno zbog toga što bi tokom ove godine Meðunarodna zajednica trebalo da evproceni dokle se stiglo u implementaciji demokratskih standrda, èime he uslovljena diskusija o konaènom statusu Kosova. O tome sam ranije danas razgovaro i sa Žan Polom Biroom, portparolom francuskog Ministarstva odbrane:

”Pred nama je veliki izazov. Bezbednosna situacija je pod kontrolom i pored eskalacije nasilja u martu prošle godine, kada smo vidjeli da problemi mogu da se pojave iznenada i da ugroze bezbednosnu situaciju. Mi smo u tom konkretnom sluèaju nauèili lekciju i sada mislim da države èlanice NATO-a aktivno promovišu implementaciju demokratskih standarda koji su postavljeni kao preduslov za diskusiju o konaènom statusu. To su standardi koji se odnose na efikasno funkcionisanje lokalnih institucija kao što su policija ili pravosuðe. Ako ti standardi budu dostignuti, mislim da ce uslovi za diskusiju o buduæem statusu Kosova biti mnogo bolji. Naravno, o svemu tome diskutovaæemo I ovde u Nici”, rekao je Žan Pol Biro, portparol francuskog Ministarstva odbrane.

Na pitanje da li ce ministri na ovom neformalnom sastanku razgovarati i o problemu saradnje balkanskih država sa Haškim tribunalom, što je u sluèaju Srbije i Crne Gore uslov za prikljuèenje programu NATO-a “Partnerstvo za mir”, portparol francuskog Ministarstva odbrane kaže:

”Mislim da ce ministri sa sastanka u Nici radije uputiti poruku balkanskim državama da moraju da saraðuju sa Hagom, mislim da o tome neæe biti diskusije. Mi smo više puta jasno ponovili da želimo da vidimo konkretnu i potpunu saradnju sa svim meðunarodnim institucijama, jer je to uslov za komunikaciju balkanskih država sa evro-atlanskom zajednicom. Na osnovu toga, mi æemo odluèivati i o njihovom statusu u Partnerstvu za mir i o statusu u drugim integracijama. Smatramo da sve što smo kao meðunarodna zajednica uradili na Balkanu u poslednjih desetak godina, ima samo jedan jedini cilj: oèuvanje stabilnosti regiona kako bi sve države Balkana mogle da postanu punopravni èlan evropskih i evro-atlanskih organzacija. Dakle, i ako ne bude konkretne diskusije o tome na samitu u Nici, znam da je to pitanje koje æe svaki od ministara koji bude sedeo za stolom imati na umu“, rekao je Žan Pol Biro, portparol francuskog Ministarstva odbrane.

Što se protesta koji obièno prate skupove poput neformalnog samita ministara odbrane NATO tièe, predveèe se, prema poslednjim informacijama, na železnièkoj stanici okupilo oko hiljadu i po demonstranata, koji su negodovali zbog amerièke politike prema Iraku i angažmana Zapadnog vojnog saveza uopšte. Demonstranti su nosili anti-ratne transparente i napise kojim se americke trupe pozivaju da napuste Irak. Sve je proteklo bez incidenata. Skup u Nici, inaèe, nadgleda pojaèano prisutna francuska Žandarmerija i oko 1200 vojnika NATO-a koji grad obezbeðuju i na kopnu, ali i sa mora i iz vazduha.

Sutra u 9 sati po lokalnom vremenu na zvaniènom otvaranju neformalnog samita ministara odbrane zemalja NATO-a, u svojstvu domaæina govoriæe francuski ministar odbrane Mišel Alio Mari, a prisutnima æe se obratiti i generalni sekretar NATO-a Jap De Hop Shefer.

XS
SM
MD
LG