Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_BETA_05feb_05_plastic_150.jpg">Pre 30 godina  prodavnice širom Amerike  poèele da koriste za pakovanje plastiène kese - 2005-02-05


Trebalo je da proðu još tri godine da bi 1977, ta plastièna ambalaža prodrla u samoposluge širom zemlje i sveta. Otada se borci za zaštitu životne sredine žale da su te kese problem koji se neprekidno poveæava.

Plastiène kese su problem - sa otprilike 500 milijardi do jedne bilijarde kesa koje su potrošene u svetu, one èesto završavaju na putevima, u parkovima i na plažama. U Sjedinjenim Državama, u prodavnicama se godišnje potroše 4 milijarde dolara na plastiène kese, dok se za proizvodnju 100 milijardi plastiènih kesa, utroši 12 miliona barela nafte. Gradski oci San Franciska, na zapadnoj obali Sjedinjenih Država, smatraju da bi novac koji se troši na proizvodnju i uklanjanje plastiènih kesa mogao bolje da se upotrebi za zaštitu životne sredine.

Oni planiraju da po kesi uvedu taksu od 17 centi, koja bi - kako kaže Kristina Deser, iz gradske Komisije za životnu sredinu, naterala potrošaèe da promene svoje kupovne navike. Ona kaže da to nije pokušaj da se nametne danak tržištu ili potrošaèima, nego nastojanje da se ljudi nateraju da pažljivije razmisle o tome na koji naèin koristimo resurse koji su vrlo ogranièeni, kaže Kristina Deser.

Taksa može da se uvede i na papirne i na plastiène kese, ali pojedini potrošaèi, meðu kojima je Džejson Klark, nisu oduševljeni predlogom.

“Vrlo je ironièno da grad koji uvek nastoji da pomogne siromašnim ljudima, uvek nameæe neke takse baš toj sirotinji”, kaže Klark.

Ejsa Vilok meðutim smatra da æe - ukoliko bude morao da plaæa taksu - biti oprezniji u kupovini.

“Èini mi se da nikada nisam ni razmišljao o tome. Sa time sam odrastao. Jednostavno uzmete kese u prodavnici, ali ako se to uvede, moguæe je da æu drugaèije da razmišljam”, kaže Vilok.

Ukoliko grad San Francisko odobri uvoðenje takse na kese, pridružiæe se šaèici gradova u Australiji, Tajvanu i Južnoafrièkoj Republici, koji su veæ uveli neku vrstu takse na plastiku. U Irskoj je pre tri godine uvedena taksa od 15 centi po kesi. Zahvaljujuæi njoj je prikupljeno 9 miliona i 600 hiljada dolara za zaštitu sredine i za milijardu je smanjen broj kesa koje cirkulišu po ostrvu. Pristalice takse kažu da su mušterije ubeðene da kese koje bacaju u smeæe nisu štetne za životnu sredinu. Meðutim, jedna plastièna kesa se razlaže 15 do hiljadu godina, a jedna studija je potvrdila da kese èine 47 odsto otpadaka koje vetar raznosi sa deponija.

XS
SM
MD
LG