Linkovi

Lideri iz celog sveta reaguju na izbore u Iraku - 2005-02-04


Veliki broj Iraèana se hrabro odupro teroristièkim pretnjama i glasao za 275 èlanova Prelazne skupštine. Ta skupština do kraja godine treba da izabere novu vladu i napiše novi Ustav. Jordanski kralj Abdula Drugi, govoreæi o uspešnim izborima u Iraku, istakao je da “dobri primeri demokratskog procesa, bez obzira da li je reè o Iraku ili Palestincima, pomažu zemljama kao što je Jordan da uspešno nastave tim putem. “Zbog toga bih rekao da je ono što smo videli u Iraku nešto što æe odrediti dobar smer za Bliski istok”, rekao je jordanski kralj. Ruski predsednik Vladimir Putin, istakao je da su “uslovi za glasanje u Iraku, blago reèeno, bili veoma teški. Istovremeno, oni su korak u dobrom smeru”, rekao je predsednik Putin. U Ujedinjenim nacijama, generalni sekretar Kofi Anan, rekao je da su “Iraèani koji su izašli... veoma hrabri. Znali su da glasaju za buduænost svoje zemlje. Moramo da ih okuražimo i podržimo da preuzmu kontrolu nad buduænošæu svoje zemlje”. Generalni sekretar Evropske unije, Havijer Solana, rekao je da æe iraèko pomeranje ka demokratiji doneti veæu pomoæ Evropske unije, posebno pomoæ u pogledu pisanja nacrta novog Ustava.

“Proces pisanja Ustava bi trebalo da se odvija tako da budu obuhvaæeni svi osetljivi elementi koji postoje u Iraku. To bi bila najveæa garancija da je postignuta stabilnost unutar teritorijalnog integriteta zemlje”, rekao je Solana. Predsednik Džordž Voker Buš je istakao da su milioni Iraèana, glasajuæi, “ispoljili hrabrost koja je oduvek bila osnova samoupravljanja”.

“Iraèki narod se obraæa svetu i svet èuje glas slobode iz središta Bliskog istoka”, rekao je amerièki predsednik, zakljuèivši da se “predanost slobodnom Iraku sada poveæava”.

XS
SM
MD
LG