Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/photoscom_syringe_vaccine_150.jpg">Rak je i dalje jedan od glavnih uzroènika smrtnosti u celom svetu - 2005-02-04


Tretman bolesti varira, ali sve metode bez razlike su neprijatne. U sluèaju hemoterapije, tretman nosi i brojne loše efekte. Nauènici se odnedavno usredsreðuju na prirodne telesne mehanizme za borbu protiv bolesti, u nadi da æe da stvore lekove koji imitiraju ili podstièu reakciju kakvu u zdravom organizmu igra imunitet. Neka od najnovijih istraživanja u ovoj oblasti, izvršena su na Univerzitetu u Peruði u Italiji. Rezultati su objavljeni u najnovijem broju magazina “Nature” i istraživaèi veruju da bi na osnovu njih mogao da se otvori put ka pronalasku vakcine protiv raka.

Lekari u Peruði veruju da su na tragu alternative rigoroznim naèinima leèenja raka kao što su zraèenje i hemoterapija. Radi se o vakcini protiv raka. Doktor Paolo Puèeti, profesor na katedri za farmakologiju Univerziteta u Perudji u Italiji, veruje da bi to na posletku mogao da bude lek protiv jednog od najveæih ubica na svetu.

“Možda æe u buduænosti biti moguæa vakcinacija protiv tumora, zahvaljujuæi odreðenim uzorcima graðe obolele æelije koji bi se pretvorili u imunogenetske strukture, spremne za vakcinaciju sliènu onoj kojom se spreèavaju odreðene zarazne bolesti”, kaže doktor Puèeti.

Puèeti je zajedno sa Ursulom Groman i timom saradnika, tokom trogodišnjeg istraživanja otkrio molekul koji stimuliše imunitet. Molekul nazvan CD 28, aktivira jednu od æelija imunog sistema da poène da proizvodi citokin nazvan IL 6. Time se poveæava sposobnost imunog sistema da reaguje na æelije tumora i bori se protiv bolesti. Istraživaèi su taj molekul sjedinili sa imunoglobulinom koji ga stabilizuje, proizveli sintetski lek koji je dobio naziv CD 28 I - G i isprobali ga na miševima. Doktor Ursula Groman, vanredni profesor na katedri za farmakologiju Univerziteta u Peruði, objašnjava da je u prvim eksperimentima korišæen poseban oblik tumora - rak mleène žlezde, mastocitom. “Unosili smo taj molekul dve nedelje, svakog drugog dana i miševi su odbacili tumor”, kaže Ursula Groman.

Nauènici tvrde da je novi sintetièki lek mnogo neutralniji od hemoterapije. Doktor Paolo Puèeti, profesor na katedri za farmakologiju Univerziteta u Perudji u Italiji, kaže:

“Mnogo je manje štetan za organizam. On koristi mehanizme koje telo normalno koristi, što znaèi da je terapija manje toksièna od hemikalija ili ksenobiotika, odnosno supstanci koje su strane biološkom sistemu”, tvrdi doktor Puèeti.

Novi lek je u eksperimentalnoj fazi. Procenjuje se da æe proteæi možda i dest godina, pre nego što bude odobren za upotrebu kod ljudi koji boluju od raka.

XS
SM
MD
LG