Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/nasa_astronaut_hall_of_fame_150_eng_1may04.jpg">NASA ozbiljno razmišlja o povratku na mesec - 2005-02-03


Amerièka agencija za aeronautiku i svemirska istraživanja - NASA - najavila je da æe preostale tri orbitalne letelice tipa šatl ponovo poèeti da lete pre kraja ove godine.

Bez ozbira na to, ti, takozvani orbiteri, koncipirani i sagradjeni sedamdesetih i osamdesetih godina, zreli su za penziju, pa NASA ne samo što razmišlja veæ i deluje u smislu izgradnje novih. U skladu sa vizijom predsednika Buša o povratku na mesec i slanju prve ljudske posade na Mars, NASA je zatražila od 11 razlièitih kompanija da joj podnesu prve ideje o svemirskim istraživanjima u naredne dve decenije. Predložene ideje po mnogo èemu su sliène, a najèvršæa zajdnièka taèka je bezbednost ljudske posade. Svih 11 kompanija polaze od toga da bi najpre trebalo uspostaviti trajnu bazu na mesecu, a odatle kretati u dalja istraživanja. Nortrop Graman (Northrop Grumman) predvidja da bi 2018. jedna ljudska posada mogla da boravi na mesecu èitavih mesec dana, a da bi 2020. bila uspostavljena trajna baza. Kompanija Boing (Boeing) zalaže se za eksploataciju helijuma 3 na mesecu, i njegovu upotrebu kao goriva za dalje letove. Firma Orbital sajensiz (Orbital Sciences) predlaže izgradnju modularnog svemirskog broda, sliènog nekadašnjim kapsulama Apolo, koji bi mogao da upotrebljava više puta. Kako je u svom predlogu navela kompanija Ti spejs (t/Space), ako smo mogli da do meseca stignemo uz pomoæ šibera, vakuumskih cevi i kompjutera sa štampanim karticama, onda to sigurno možemo da uèinimo i uz pomoæ savremene tehnologije.

XS
SM
MD
LG