Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/xeno_pentagon_aerial_150_eng.jpg">Nova obaveštajna služba u Pentagonu: Potreba ili izbegavanje kontrole? - 2005-02-01


Što više obaveštajnih podataka, u ratu protiv terorizma, to bolje – smatra Džek Spenser, analitièar za odbrambenu politiku i nacionalnu bezbednost, u fondaciji Heritidž. On veruje da je to razlog zašto je pri sekretarijatu za odbranu formirana nova špijunska jedinica.

«Od 11-og septembra svi govore samo o tome kako su nam potrebni bolji podatci, koje su pribavili agenti, pa se to i dogaða u sekretarijatu za odbranu. Oni jednostavno uspostavljaju sistem za rad agenata, kako bi se bolje pomogle borbene operacije na terenu, što je potpuno drugaèije od strateških obaveštajnih podataka, kakve prikupljaju druge agencije.»

Gospodin Spenser smatra da je, u ratu protiv terorizma, potrebno još taktièkih obaveštajnih podataka. Napadi moraju da budu predviðeni i osujeæeni, a to znaèi prikupljanje podataka i u zemljama u kojima se ne vode borbene operacije. Ako se uzme u obzir priroda protivnika, smatra Spenser, amerièke oružane snage su ukljuèene na prikladan naèin.

«U hladnom ratu smo imali protivnika koga smo mogli da identifikujemo, o kome smo dosta znali i koji je znao dosta o nama. Imali smo, tada, sliènu strategiju i taktiku. Bili smo u stanju da naše kapacitete usmerimo protiv tog protivnika. Danas su moguæi neprijatelji brojni i èesto ne mogu biti identifikovani. Ne znamo ko æe biti naš sledeæi protivnik.»

To je taèno, ukazuje Filip Džiraldi, nekadašnji agent CIA-e i jedan od izdavaèa knjige «Obaveštajni podaci.» Meðutim, to je nova i neuobièajena uloga za amerièke oružane snage, koja im možda nije primerena.

«Svako ko je ikada bio vojnik razme da vojska operiše na drugaèiji naèin. Ona deluje po uz i niz lanac komandovanja. Oružane snage nisu baš tako fino podešeno oružje, kakvo se koristi u tajnim operacijama. Verujem da je greška pretvarati dobre vojnike u loše tajne agente.»

Ipak, u ovom ratu je potrebna fleksibilnost, ukazuje Nil Livingston, direktor organizacije Globalne opcije i autor 10 knjiga o terorizmu. Para-vojne operacije su deo prikupljanja obaveštajnih podataka, u svetu u kome dolazi do iznenadnih i neoèekivanih napada. Do nedavno, te aktivnosti su bile smanjivane u CIA.

«Na više naèina, mi imamo jako disfunkcionalne obaveštajne službe, koje imaju tendenciju da brane svoju teritoriju, da ne razmenjuju podatke, a u velikom broju sluèajeva naše specijalne operacije su nemoguæe zbog birokratskih i zakonskih ogranièenja, kao i zbog kontrole Kongresa i drugih delova administracije.»

Jedan od razloga za brigu, u vezi sa novim obaveštajcima Pentagona, je i moguænost da bi oni mogli da izbegnu kontrolu Kongresa, kako im se ne bi kompromitovala tajnost. Profesor vojne istorije na univerzitetu Severne Karoline, Rièard Korn smatra da bi to mogao da bude propust.

«Postoji tumaèenje da to predstavlja pokušaj da se izbegnu kontrolne funkcije Kongresa, kako bi se sekretarijatu za odbranu i administraciji ostavile slobodne ruke da mogu da deluju agresivnije. Èak i za vreme rata, Kongres ima kontrolnu funkciju, koja je neophodna kako bi se oèuvale slobode i odgovornost vlasti pred amerièkim narodom.»

Profesora Korna raduje da æe biti kongresnih rasprava u vezi sa novim jedinicama Pentagona. On veruje da bi Kongres, veæ na poèetku, trebao da postavi jasne smernice kako bi nove službe izbegle moguæe probleme.

Tajne operacije ovakve vrste, pokušaji premeštanja odreðenih funkcija, njihov brz nastanak, njihova brzopleta upotreba ili njihovo korišæenje sa nedovoljnom kontrolom, èesto za rezultat imaju prekoraèenja, ili skandale ili neprijatnosti za SAD, pa èak i otvorene greške koje mogu biti razlièitih razmera. Samo se možemo nadati najboljem i pretpostavljati da da æe to biti obavljano u sa pažnjom i odgovornošæu. Jedan od naèina da se to postigne je da svi delovi administracije deluju sinhronizovano.»

To je najvažnije, ukazuje Nil Livingston – da sve obaveštajne agencije deluju koordinirano, zarad zajednièkog dobra:

«Mi želimo da povuèemo crtu, koja æe da razdvoji aktivnosti CIA-e od aktivnosti Pentagona, a da istovremeno zadržimo adekvatnu kontrolu nad obe agencije, kako bi osigurali da one ne preðu zadate granice, niti da naprave nešto glupo.»

Gospodin Livingston napominje da su, uprkos svoj prièi o organizaciji, obaveštajni podaci samo onoliko dobri koliko su dobri i ljudi koji ih prikupljaju.

XS
SM
MD
LG