Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/gradiner.jpg"> Gardner: Bušova administracija iskreno zainteresovana za rešavanje problema na Balkanu - 2005-01-31


GARDNER: Svakako æe u narednom periodu amerièkom spoljnom politikom dominirati iraèko pitanje. Takodje æe biti potrebno da se reše dva pitanja koja postaju sve aktuelnija, a to su Iran i Severna Koreja. Pored toga, na vrhu liste prioriteta æe biti nastojanja na obnovi i unapredjenju odnosa SAD i Evrope, kojima je naneta velika šteta zbog rata u Iraku.

GLAS AMERIKE:Kakve bi mere administracija mogla da preduzme na unapredjenju odnosa sa zemljama takozvane “stare Evrope”, kao i “nove Evrope”?

GARDNER:Bušova administracija æe svakako nastojati da što više unapredi veæ ionako dobre odnose sa, recimo, Poljskom, Èeškom republikom i Madjarskom. Istovremeno, administracija æe pružiti ruku prijateljstva zemljama “stare Evrope” , posebno Nemaèkoj i Francuskoj. Imajte na umu da francuski predsednik Žak Širak planira da poseti Vašingtonu za dva meseca, a predsednik Buš Evropu narednog meseca. Bušova administracija æe biti spremna da saradjuje sa Francuzima u kljuènim oblastima, ukljuèujuæi rat protiv terorizma. Ali, ti odnosi æe u velikoj meri zavisiti i od spremnosti zemalja, kao što je Francuska, da odbace ranije razlike u gledištima i da se pridruže globalnom ratu protiv terorizma i zauzimu èvrst stav prema Iranu, Siriji i Severnoj Koreji.

GLAS AMERIKE:Da li je moguæa posrednièka uloga Velike Britanije u poravnjanju odnosa izmedju SAD i zemalja “stare Evrope”?

GARDNER:Britanski premijer Toni Bler vidi Britaniju kao most izmedju Evrope i SAD. Medjutim, sa praktiène taèke gledišta, Britanci èesto moraju da se svrstaju uz jednu ili drugu stranu i do sada je to uvek bila strana SAD. U sluèaju Irana, Bler deli stav svojih evropskih suseda, Fancuske i Nemaèke. Stoga treba videti da li æe se Bler u buduænosti više prikloniti Evropi, ili planira da održi prisno savezništvo sa SAD. To æe biti težak izbor za Blera koji je pod velikim pritiskom da bude dobar Evropljanin, kako to žele evropski susedi.

GLAS AMERIKE:Novi amerièki državni sekretar Kondaliza Rajs rekla da je teško zamisliti Evropu “potpuno slobodnom”, ukoliko se situacija na Balkanu ne reši. Vaš komentar o tome?

GARDNER:Mislim da je Rajsova u pravu. Ona upuæuje poruku da cela Evropa mora da poradi na unapredjenju slobode, demokratije i gradjanskih prava širom tog kontinenta. Nada i vizija Rajsove jeste da æemo biti svedoci unapredenja demokratije i na Balkanu. Veliki broj evropskih i amerièkih vojnika je na Balkanu, što je indikacija postojane zaintersovanosti SAD i Evrope za taj region. Bušova administracija je iskreno zainteresovana za rešavanje tamošnje situacije i Kondaliza Rajs æe posvetiti adekvatnu pažnju unapredjnju tih ciljeva.

XS
SM
MD
LG