Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://www.voanews.com/mediastore/serbian_beta_28jan05_Lazarevic_150.jpg">Penzionisani vojni general Vladimir Lazareviæ preuzeo optužnicu Haškog tribunala - 2005-01-28


Haški optuženik, penzionisani general Vladimir Lazareviæ preuzeo je optužnicu Haškog suda koja ga tereti za ratne zloèine poèinjene na Kosovu i najavio da æe se krajem iduæe nedelje dobrovoljno predati Tribunalu u Hagu.

Sve do pre nekoliko nedelja general Lazareviæ odluèno se protivio takvoj predaji, navodeæi da nije vodio privatni rat i da je Hag državno pitanje. Meðutim, posle razgovora sa premijerom Vojislavom Kopštunicom, general Lazareviæ je, kako saopštavaVlada Srbije, pristao na dobrovoljnu predaju i izjavio da je odbrana državnih i nacionalnih interes za njega uvek predstavljala najveæu zapovest. Premijer Koštunica je tom prilikom najavio da æe Vlada i država pružiti sve potrebne garancije za generala Lazareviæa i u potpunosti pomoæi njegovu odbranu.

U prvim reakcijama politièke javnosti, pozdravlja se odluka generala Lazareviæa, istièe da država time nije mnogo dobila jer je taj korak nedovoljan da se dokaže spremnost vlasti u Beogradu za punu saradnju sa Haškim sudom i upozorava da æe Vlada morati da privoli na dobrovoljnu predaju ili uhapsi i ostale haške optuženike. Potpredsednik srpske Vlade Miroljub Labus pozdravio je odluku generala Lazareviæa i pozvao i generala Nebojšu Pavkoviæa da veoma brzo donese istu takvu mudru odluku jer se radi o danima u kojima æe Evropska komisija odluèiti o novom napretku Srbije i Crne Gore ka Evropskoj uniji.

I direktor Direkcije Evropske unije za zapadni Balkan Rajnhard Pribe odluku generala Lazareviæa ocenio je kao prvi korak ka unapreðenju saradnje sa Hašim sudom, što je uslov za približavanje Srbije i Crne Gore Uniji :

Neæu brojati generale, najava je najava, ali mi hoæemo da vidimo konkretan napredak u saradnji sa Haškim tribunalom a ne minimalan, rekao je Pribe.

Inaèe, ovaj zvaniènik iz Brisela ocenio je da je Srbija i Crna Gora ostvarila znaèajan napredak u reformama èiji je cilj integracija u Evropsku uniju i izrazio uverenje da æe preostala otvorena pitanja moæi uskoro da se reše.

XS
SM
MD
LG